کد خبر: 4536
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۳

پیوند عضو اتباع غیرایرانی در کشور ممنوع شد

پیوند عضو اتباع غیرایرانی در کشور ممنوع شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیوند عضو برای اتباع غیر ایرانی ممنوع شد و از اول مهرماه هیچ بیمار غیرایرانی در کشور تحت عمل پیوند عضو قرار نمی گیرد.

 به گزارش از وزارت بهداشت، دکتر “حسن قاضی زاده هاشمی” درمورد مصوبات دومین جلسه شورای عالی پیوند اعضا خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبات و با توجه به تعداد زیاد بیماران ایرانی در فهرست انتظار پیوند عضو، پیوند اعضا برای اتباع غیرایرانی ممنوع شده است و از این پس این عمل تنها برای اتباع ایرانی انجام می شود.
وی با قدردانی از وزارت اطلاعات برای شناسایی تخلفات حوزه پیوند اعضا اظهارداشت: در ۲۰ سال گذشته رفتارهای نادرست و تخلفاتی در حوزه پیوند در کشور شکل گرفته است که با تصمیم اخیر شورای عالی پیوند این تخلفات برچیده خواهد شد.
وزیر بهداشت با بیان این که در ۱۰ سال گذشته ۶۰۸ بیمار غیرایرانی در کشور پیوند عضو شده اند، افزود: شاید آمارها بیشتر از این تعداد باشد چراکه بسیاری از اتباع غیرایرانی از مسیرهای غیرقانونی و متفرقه اقدام به پیوند عضو کرده اند.
قاضی زاده هاشمی یادآور شد: آمار دقیقی از موارد غیرقانونی پیوند عضو در کشور وجود ندارد ولی از این پس هر تخلفی که در حوزه پیوند عضو انجام شود در دستگاه قضایی به عنوان قاچاق اعضای بدن محسوب می شود.
وی با بیان این که، بیمار ایرانی در اولویت پیوند عضو است، خاطرنشان کرد: در زمینه توریسم درمانی نیز ارایه خدمات درمانی به اتباع غیرایرانی باید در بخش های دیگر به جز پیوند عضو متمرکز باشد و ارایه این خدمت در انتهای فهرست خدمات به این دسته از بیماران قرار گیرد.
وی در مورد بیماران غیرایرانی بستری در بیمارستان ها که در انتظار عمل پیوند هستند، توضیح داد: در جلسه شورای عالی پیوند مقرر شد معاونت درمان وزارت بهداشت تا اول مهر ماه سال جاری برای این بیماران تعیین تکلیف کند ولی از این زمان به بعد هیچ گونه بیمار غیرایرانی برای پیوند عضو پذیرش نخواهد شد.

وزیر بهداشت در مورد دومین مصوبه شورای عالی پیوند گفت: در این جلسه تاکید شد که پیوند عضو در بیمارستان های خصوصی انجام نشود و اینگونه اعمال به سمت بیمارستان های دولتی و دانشگاهی هدایت شود.

قاضی زاده هاشمی با بیان این که اهمیت این تصمیم در مراقبت از بیماران پس از انجام عمل پیوند است، تصریح کرد: اینگونه مراقبت ها در بیمارستان های دولتی و آموزشی به درستی انجام می شود، بنابراین درصدد هستیم به بخش هتلینگ این بیمارستان ها اعتباری اختصاص دهیم تا بیماران در وضعیت مناسب تری به سر ببرند.

وی افزود: از همکاری بخش خصوصی برای داشتن بیمارستانی ویژه پیوند عضو در هر استان استقبال می کنیم و آمادگی داریم برای بخش خصوصی در زمینه مالیات، خرید فضای فیزیکی و تجهیز آن مشوق هایی ارایه دهیم.