کد خبر: 7810
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۳

پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۴ “قنیشا”‏

پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۴ “قنیشا”‏

شرکت قند نیشابور پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۴ را با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۶۳ ریال اعلام کرده است‎.

شرکت قند نیشابور پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۴ را با سرمایه ۸۱ میلیارد ریال در مرداد و شهریور ماه ۹۳ مبلغ ۱۵۷ ریال و با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۶۳ ریال اعلام کرده است.بر اساس این گزارش هیات مدیره این شرکت در نظر دارد معادل ۶۰ درصد از سود خالص سال مالی ۹۴ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.