” پیش بینى” به از درمان

0
۶۱۲ بازدید

کسب علم و دانش و یادگیرى از همان ابتداى تاریخ بشر سبب حرکت رو به جلو و پیشرفت آدمیان بوده است. پایه و اساس آموزش مى بایست به حدى محکم و استوار باشد که در جریان زندگى با وقوع مسائل و مشکلات، چه آن مسائل ریشه ى انسانى داشته باشند و چه طبیعى، همچنان به قوت خود باقى بماند نه آنکه به سرعت سست شود و آشفتگى به بار آید.‏

‏کسب علم و دانش و یادگیرى از همان ابتداى تاریخ بشر سبب حرکت رو به جلو و پیشرفت آدمیان بوده است. پایه و اساس آموزش مى بایست به حدى محکم و استوار باشد که در جریان زندگى با وقوع مسائل و مشکلات، چه آن مسائل ریشه ى انسانى داشته باشند و چه طبیعى، همچنان به قوت خود باقى بماند نه آنکه به سرعت سست شود و آشفتگى به بار آید.‏
طبیعت قبل از وقوع رویدادى بزرگ، هشدار هاى خود را مى دهد و این ما هستیم که باید از این جریان بیاموزیم و خود را در برابر رویداد هاى بعدى مقاوم سازیم.‏
نظام آموزشى نیز خارج از این امر نیست،آموزش به ویژه آموزش کودکان، نباید تنها محدود به حضور در مدرسه با شرایطى کاملاً عادى و جدا از این جریان ها و وقایع باشد.‏
بستر آموزش باید به نحوى باشد که خانه و مدرسه همراه و هم قدم در مسیر موفقیت و پیشرفت، پیش بروند. شایان ذکر است که آموزش مهارت فرزند پروری به والدین، موضوعى که با وجود اهمیت بسیار، در کشور ما کمتر به آن توجه مى گردد نقش اساسى در تربیت و رشد کودکان دارد و سبب می شود این دیدگاه که مدرسه و معلّمان به طور کامل وظیفه ى تعلیم و تربیت کودکان را برعهده دارند، که کاملا دیدگاهى نادرست بوده و آثار مخرب آن به وضوح قابل رویت است، تغییر یابد.‏
از طرفى دیگر، ورود به دنیاى گسترده و بى مانع مجازى نیاز به تمهیداتى دارد که بتوان در چارچوبى مناسب، استفاده از آن را پیش برد که این امر تنها با آموزش مناسب میسر مى گردد که فرهنگ استفاده از این دنیاى گسترده را به کوچک و بزرگ بیاموزد، پیش از آنکه آثار مخرب و غیر قابل کنترل آن پدید بیایند.‏
بار ها با وقایعى از قبیل آلودگى هوا مواجه شدیم که مانع از آموزش حضورى شدند
اما آیا والدین ما مى دانستند با وجود مشغله هاى کارى و زندگى خودشان چگونه تربیت و آموزش فرزند خود را پیش ببرند؟!‏
آیا مدارس و معلّمان به طور کامل و مسلط توانایى به جریان انداختن آموزش را به نحو احسن و از طریق مجازى داشتند؟!‏
آیا دانش آموزان با این سبک از آموزش آشنایى کامل داشتند و آیا اسباب استفاده از آموزش مجازى براى تمامى آنان در تمامى نقاط کشور فراهم بود؟!‏
آیا دانش آموزان آداب استفاده از فضاى مجازى را مى دانستند و یا آن را بى هیچ مانعى مورد استفاده قرار مى دادند؟!‏
آیا ما این تدابیر را داشته ایم؟!‏
این ها همان پایه هایى هستند که بایستى استوار بنا شوند تا در وقوع رویداد هاى بزرگتر به راحتى سست نشوند و آشفتگى انسانى ایجاد نکنند. این موضوع را فراموش نکنیم که باتوجه به شرایط بد حاضر تنها سلامت جسم نیست که مهم است بلکه سلامت روان نیز حائز اهمیت است و این موضوع تنها محدود به جامعه ى دانش آموزان نمى شود، بلکه والدین و کادر آموزش نیز در الویت موضوع قرار دارند.‏
حال اینجاست که اینبار اهمیت جمله ” پیش بینى به از درمان”‏‎ ‎پررنگ مى شود.‏
درست است که بنیان گذارى و ساخت این پایه ها، امرى نیست که در زمانى محدود و کوتاه صورت بگیرد امّا نباید اهمیت استفاده از فرصت ها و رویداد هایى که به نوعى هشدار دهنده ى مسائل بزرگتر هستند را نادیده گرفت.‏
کلاس هاى مدارس در طول دوره هاى آموزشى و در روز هاى پنج شنبه، اغلب خالى از بانگ آموزش و حضور دانش آموزان بودند که همین فرصت مى توانست در جهت حل تمرین و رفع اشکال براى دانش آموزان به طریق آموزش‎ ‎مجازى و در قالب یک برنامه‎ ‎هدفمند، در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد، تا رفته رفته خطا هاى این نوع از آموزش و کم و کاست هاى آن شناسایى شوند، همچنین مشخص مى شد که دانش آموزان هر قشر و ناحیه ى کشورمان، در این جریان مجازى آموزش با چه چالش هایى رو به رو هستند و در نهایت، صاحب نظران و مسئولان مربوطه در پى حل مشکلات برمى آمدند و به بستر سازى مناسب شرایط مى پرداختند.‏
حال با کسب تدبیر مناسب به ویژه از طریق تعطیلى هاى گسترده ى ناشى از آلودگى هوا که آزمونى آزمایشی براى آزمون بزرگ کرونا بود، سربلند بیرون مى آمدند و جریان آموزش، اینگونه که آشفته هست دیگر نمى بود.‏
یادمان باشد که این عمر و زمان آدمیان است که تحت این شرایط نامطلوب، بی بهره می گذرد. یادمان باشد کودکان امروز، همان بزرگسالانی هستند که در سرنوشت و آینده ی کشور نقش خواهند داشت و لذا لحظه لحظه ی عمر آنان با ارزش است، امّا انتخاب با شماست که این لحظات گرانبها صرف یادگیری و کسب مهارت شوند یا در آزمون و خطا های بی ثمر، قربانی بی تدبیری ها گردند.‏

فرناز کشاورز محمّدی
کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)، فعال حوزه کودک

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=112663

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید