پیشنهاد تبدیل بن کارگری به سبد کالای کارگران

0
۲۰۱ بازدید

سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور

با بیان اینکه جامعه کارگری با افزایش ۱۴ تا ۱۷ درصدی دستمزدها موافقت نمی کند، پیشنهاد کرد: بن کارگری از حالت ریالی خارج و به سبد کالایی تبدیل شود و دولت در قبال مبلغ ریالی آن به کارگران سبد کالا بدهد.‏
هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر قرار است سبد کالا به سایر اقشار داده شود کارگران نیز باید در اولویت دریافت آن قرار بگیرند لذا در صورتی که دولت کارگران را جزو جامعه هدف نمی‌داند پیشنهاد می‌شود که بن کارگری از حالت ریالی به کالایی تبدیل شود و مبلغ ریالی آن در اختیار دولت قرار گیرد و در ازای آن به کارگران سبد کالا اختصاص بدهد.‏
وی با اشاره به بسته پیشنهادی کارفرمایان و موافقت گروه کارفرمایی با افزایش ۱۴ درصدی دستمزد سال آینده، گفت: نمایندگان گروه کارگری چنین نظری ندارند چرا که با مخالفت جامعه کارگری مواجه خواهد شد لذا شورای عالی کار باید ترکیبی از نرخ تورم و مصلحت کارگران را برای مزد سال ۹۴ مدنظر قرار بدهد.‏
ابوی درعین حال با تاکید بر مطالبات مزدی انباشته کارگران از سالهای گذشته گفت: در حال حاضر دولت و بانک مرکزی بر کاهش مداوم تورم تاکید دارند ولی باید دید که آیا خروجی آن بر زندگی کارگران تاثیر داشته و قدرت خرید کارگران با وجود کاهش تورم افزایش یافته است؟
به اعتقاد سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در بحث تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید واقعیتهای روز درنظر گرفته شود چرا که با وجود کاهش خرید و فروش مسکن تغییری در کاهش هزینه‌های زندگی کارگران اجاره نشین به وجود نیامده است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8340