کد خبر: 5411
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ارتباطات

پیشنهاد بازگرداندن شرکت مخابرات به وزارت ارتباطات را داده‌ایم

پیشنهاد بازگرداندن شرکت مخابرات به وزارت ارتباطات را داده‌ایم

دبيرکل خانه کارگر معتقد است که عملکرد شرکت مخابرات سوداگرانه است و مسئولان اين نهاد تنها نگاه سوداگرانه به اين شرکت دارند که قطعا مجلس نيز با چنين رويکردي برخورد خواهد کرد.‏


عليرضا محجوب نماينده تهران در گفت‌و‌گو با ايلنا در ارتباط با انتقادهاي وارده به عملکرد مخابرات گفت: به نظر ما در واگذاري مخابرات حتي در حوزه حاکميتي و غير حاکميتي دقت لازم به عمل نيامده است. برخي عملکردهاي شرکت مخابرات نيز به شدت مورد انتقاد است. در حال حاضر شاهد هستيم که تلفن‌هاي سيمي را کاملا محو کرده‌اند. حتي در خود مجلس هم تلفن‌هاي عمومي را با اين بهانه که مي‌خواهند بهتر آن را بياورند محو کردند. مسئولان محترم مخابرات بايد در جريان باشند که تلفن‌هاي غير سيمي تقويت شده است اما هيچ تقويتي در مسير تلفن سيمي ديده نمي‌شود.‏
وي ادامه داد: به بيان ديگر عملکرد شرکت مخابرات تنها به مسير پردرآمد موبايل و تلفن‌هاي همراه معطوف است. اينگونه فعاليت کردن به معناي اين است که به مخابرات تنها به عنوان يک مجموعه درآمدي نگاه مي‌شود. ظرف دو سال گذشته در اين شرکت تنها سرمايه گذاري صورت گرفته است و به دنبال سود حاصل کردن بوده‌اند.‏
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس همچنين در ادامه افزود: مضافا بر اينکه اصل رقابت نيز در واگذاري اين شرکت خدشه دار شده است. شوراي رقابت بايد واکنش کافي در اين مورد نشان بدهد. موضوع رقابت به موضوعات مختلف باز مي‌گردد و تنها شامل خودرو نيست. ما امروز مي‌بينيم که رقابت در اين بخش وجود ندارد. در بسياري از کشورهاي دنيا خصوصوي سازي با رقابت حاصل شده است. نهادهاي ثابت مثل تلفن سيمي از سوي دولت‌ها حفظ شده است چراکه خدمات اصلي و عمومي مردم هستند و هزينه‌هاي آن را از طريق ماليات و وضع عوارض بر شرکت‌هاي مخابرات گرفته مي‌شود.‏
محجوب ادامه داد: امروز هم به نظر ما شرکت مخابرات سهم عمومي و فعاليت‌هاي عمومي را مصادره به نفع خود کرده است و براي کاهش هزينه‌ها مرتبا خدمات بخش سيمي را کاهش مي‌دهد و اين عليه کشوري است که سرمايه گذاري عظيمي در بخش سيمي داشته است و شرکت مخابرات چون سوداگرانه به موضوع نگاه مي‌کند متوجه نيست که هرچه بتوانيم مردم را به استفاده از تلفن سيمي تشويق کنيم براي هزينه‌هاي سرمايه گذاريمان بهتر است.‏
اين نماينده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اين مجموعه نشان مي‌دهد که جهت گيري شرکت مخابرات سوداگرانه است و با فعاليت‌هايي که به آن متعهد است مغايرت دارد.‏
دبيرکل خانه کارگر در پاسخ به اين سوال که چقدر احتمال بازگرداندن شرکت مخابرات به مجموعه وزارت ارتباطات وجود دارد يادآور شد: ما امسال در جريان بررسي لايحه بودجه پيشنهاد اين موضوع را داديم و اين پيشنهاد مطرح شد اما براي راي گيري در مورد اين پيشنهاد تنها 24 ثانيه زمان اختصاص داده شد که ما از رييس وقت جلسه در اين مورد گله کرديم. به همين علت مي‌توان گفت که عزم اين بازگرداندن در مجلس نيز وجود داشت.‏