کد خبر: 11313
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی تعرفه‌ پزشکی

پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی تعرفه‌ پزشکی

معاون درمان وزير بهداشت گفت: پيشنهاد افزايش حدود 15 درصدي تعرفه‌هاي پزشکي براي سال 94 اواخر پارسال از شوراي عالي بيمه به هيأت دولت ارسال شد اما هنوز اين تعرفه ها در دولت بررسي و تصويب نشده است.

محمد آقاجاني درباره آخرين وضعيت تعرفه‌هاي پزشکي سال 94 گفت:‌ پيشنهاد افزايش تعرفه هاي پزشکي که در شوراي عالي بيمه مشخص شده است براي تصويب نهايي اواخر سال گذشته به هيئت دولت ارسال شد ولي هنوز خبري از بررسي اين پيشنهاد در هيئت وزيران نداريم و منتظريم که هيئت دولت درباره اين پيشنهاد تصميم گيري کند. وي تأکيد کرد:‌ هنوز در مورد تعرفه هاي پزشکي سال 94 مصوبه اي در دولت نداريم و قرار است در اولين جلسه هيئت دولت پيشنهاد افزايش تعرفه‌هاي پزشکي که در حدود تورم پيشنهاد شده است، بررسي و تصويب شود.‏

معاون درمان وزير بهداشت گفت: در مورد جزئيات تعرفه هاي پزشکي سال 94 فعلاً نمي‌توانيم اطلاع رساني دقيق داشته باشم فقط مي توانم بگويم که تعرفه حق العلاج يا همان ضريب ‏K‏ نسبت به سال 93 تغيير نميکند و ثابت مي‌ماند. وي افزود: ضريب ‏K‏ براي بخش دولتي در سال 93 حدود 8800 تومان و براي بخش خصوصي حدود 38 هزار تومان است که بر اساس پيشنهاد شوراي عالي بيمه قرار است در سال جديد هيچ تغيير و افزايشي نداشته باشد. آقاجاني اضافه کرد: در مورد کل تعرفه ها، پيشنهاد شوراي عالي بيمه، افزايشي در حدود نرخ تورم که حدود 15 درصد اعلام شده، است و اگر هيئت دولت پيشنهاد شوراي عالي بيمه را تأييد و تصويب کند، به طور کلي (گلوبال) تعرفه هاي پزشکي در سال 94 حدود 15 درصد رشد مي‌کند. وي گفت: شوراي عالي بيمه کار خود را براي تعيين تعرفه هاي پزشکي در سال 94 انجام داده است و اکنون منتظر تصميم و تصويب هيئت دولت هستيم و انتظار ما اين است که در اولين جلسات هيئت دولت در فروردين امسال تعرفه‌هاي پزشکي جديد بررسي،‌تأييد،‌تصويب و ابلاغ شود.‏