پوشش ۸۱ درصدی پتروشیمی زاگرس در سه ماهه سوم

0
۲۴۶ بازدید

شرکت پتروشیمی زاگرس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۳ معادل ۷ هزار و ۸۰۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد که با کنار گذاشتن مبلغ ۳۲۵۱ ریال سود به ازای هر سهم موفق به پوشش ۸۱ درصدی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ شد.

شرکت پتروشیمی زاگرس صورت های مالی ۹ ماهه نخست سال را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت طی دوره یاد شده مبلغ ۲۲ هزار و ۹۹۷ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال سود حاصل از فروش کسب کرده است.از درآمد حاصل از فروش، بهای تمام شده به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۱۲ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال کسر شد تا بدین ترتیب سود ناخالص ۱۱ هزار و ۴۸۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریالی برای شرکت به جا بماند.از سود ناخالص این شرکت، هزینه های عمومی، اداری کسر و سود عملیاتی دوره به ۷ هزار و ۲۸۹ میلیارد و ۱۳۳ میلیون ریال رسید.از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن، مبلغ ۷ هزار و ۸۰۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۳۲۵۱ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده شد. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8723