کد خبر: 7004
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۳

پلمپ باک کامیون‌ها تصمیم داخلی است نه توافق با ترک‌ها

پلمپ باک کامیون‌ها تصمیم داخلی است نه توافق با ترک‌ها

 رييس کميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني ايران اعلام کرد:

براي تردد در مرز بازرگان هنوز با ترکيه به توافق نرسيده‌ايم و پلمپ باک کاميون‌ها تصميم داخلي است.‏
مسعود دانشمند اظهار کرد: طي روزهاي آينده مذاکرات با ترکيه در خصوص مشکل به وجود آمده براي تردد کاميون‌ها در مرز بازرگان به نتيجه مي رسد اما هنوز توافقي نشده است.‏
وي گفت: پلمپ باک کاميون‌هاي ترکيه در مرز کشور و عدم ارائه سوخت به آن‌ها تصميم داخلي است و هنوز ترکيه با اين موضوع موافقت نکرده است.‏
رييس کميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني ايران گفت: پلمپ باک کاميون‌ها به مصلحت کشور نيست زيرا باعث توقف هاي طولاني مدت در مرز و کندي حرکت صادرات و واردات مي شود.‏
دانشمند يادآور شد: مشکل تردد کاميون ها در مرز بازرگان از 16 اکتبر بوجود آمده و همچنان پابرجاست.‏