کد خبر: 4506
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳
گروه : ایران

پزشکیان : برخی به دلیل منافع سیاسی در مقابل دولت سنگ‌اندازی می‌کنند

پزشکیان  : برخی به دلیل منافع سیاسی در مقابل دولت سنگ‌اندازی می‌کنند

       همه مردم حق زندگی کردن دارند، می توانند دانشگاه بروند و پست بگیرند و اگر کسی هم جرمی مرتکب شده باشد براساس شرع و قانون مجازات آن را کشیده و دیگر مجازات بعدی نظیر ستاره دار شدن معنی ندارد.

نماینده مردم تبریز،آذر شهر و اسکو با بیان اینکه دانشجوی ستاره دار معنی ندارد، گفت:چطور می توانیم بگوییم کسی که یک زمانی خطایی و جرمی مرتکب شده باید برای همیشه محکوم باشد؟ اگر چنانچه دادگاه فردی را محاکمه کرد و حکمی صادر شد و فرد مذکور حکم خود را گذارنده باشد دیگر ستاره دار شدن معنی ندارد.
مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به شرطی که متقاضیان استیضاح وزیر علوم مبنی بر اخراج دانشجویان ستاره دار از دانشگاه برای وزیرعلوم تعیین کرده اند، با بیان اینکه دانشجوی ستاره‌دار معنی ندارد تاکید کرد: اگر چنانچه دادگاه فردی را محاکمه کرد و حکمی صادر شد و فرد مذکور حکم خود را گذارنده باشد دیگر ستاره دار شدن معنی ندارد.
نماینده مردم تبریز،آذر شهر و اسکو تصریح کرد: همه مردم حق زندگی کردن دارند، می‌توانند دانشگاه بروند و پست بگیرند و اگر کسی هم جرمی مرتکب شده باشد براساس شرع و قانون مجازات آن را کشیده و دیگر مجازات بعدی نظیر ستاره دار شدن معنی ندارد.
این عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس ادامه داد: باید قانونی تدوین شود مبنی براینکه اگر کسی جرمی مرتکب شده برای همیشه متهم و مجرم است؛ اگر میتوانند چنین قانونی را تصویب کنند که اگر چنین شود از آنجا که همه ما به نوعی مجرم ومتهم هستیم چرا که همه ما از لحاظ قانونی یا اخلاقی و رفتاری اشتباهاتی داشته ایم بنابراین باید تا آخر عمرمان محکوم باشیم.
وی همچنین گفت: چطور می توانیم بگوییم کسی که یک زمانی خطایی وجرمی مرتکب شده باید برای همیشه محکوم باشد.
پزشکیان با اشاره به بحث مبارزه با مفاسد اداری نیز بابیان اینکه یک عده نمی خواهند دولت در کار خود موفق شود از این رو مقابل دولت سنگ‌اندازی می‌کنند، افزود: حال یک عده به خاطر نگاه سیاسی وعده ای به این دلیل که اساسا با کل انقلاب مشکل دارند و عده ای نیز به دلیل اینکه می خواهند امتیازاتی بگیرند با ذهنیتی خاص دراین مجموعه جای می گیرند این در حالی است که عقل سالم و توصیه های رهبری و توصیه های علمی و کارشناسی ایجاب می کند که اگر به فکر سازندگی کشورمان هستیم دست به دست هم دهیم وکمک کنیم که عیب هایمان را کاهش ونقاط قوت خود را ارتقا دهیم تا بتوانیم روی پای خود بایستیم.
وی تاکید کرد: دولت بایدبه وظیفه خود مطابق قانون عمل کند وعملکردش را به صورت شفاف برای مردم بازگو کند چرا که اگر دولت در چهار چوب قانون به کار خود ادامه دهد و بعد موضع خود را راحت اعلام کند نباید مشکلی پیش بیاید.