کد خبر: 4696
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۳

پرداخت یارانه تولید به رونق صنعت فرش کمک می کند

پرداخت یارانه تولید به رونق صنعت فرش کمک می کند

ايرنا: قائم مقام مرکز ملي فرش ايران گفت : پرداخت يارانه نقدي، خانوارهاي بافنده صنعت فرش دستباف را از اين صنعت فراري داده است.‏

ابراهيم عزيزي اظهارکرد: از زمان شروع پرداخت يارانه نقدي در کشور از سال 89 تاکنون تعداد زيادي از فرشبافان به دليل تامين بخشي از هزينه هاي زندگي از اين صنعت کنار رفته اند.‏
وي اضافه کرد: اين درحالي است که با پرداخت يارانه نقدي به بخش توليد بخصوص در صنعت فرش دستباف، بايد فعاليت در اين بخش رونق بيشتري مي گرفت.‏
عزيزي افزود: مرکز ملي فرش ايران در نظر دارد تا يارانه بخش توليد را وارد اين صنعت بکند تا بتواند رونق بيشتري به اين صنعت دستي کشور بدهد.‏
قائم مقام مرکز ملي فرش ايران گفت: هم اکنون 400 هزار بافنده فرش دستباف در کشور زير پوشش بيمه قرار دارند.‏
عزيزي اظهارکرد: کار بيمه سپاري بافندگان فرش با دريافت گواهينامه فني از مراکز آموزش فني و حرفه اي در سطح کشور همچنان در دستور کار مرکز ملي فرش ايران قرار دارد.‏
قائم مقام مرکز ملي فرش ايران گفت: آمار دقيقي از تعداد بافندگان صنعت فرش دستباف در کشور نداريم و تمام آمارهاي ارائه شده براساس تخمين و برآورد مسوولان بوده که نمي تواند دقيق باشد.‏
عزيزي همچنين افزود: از تعداد دار قالي و ميزان فرش دستبافتي که سالانه در کشور توليد مي شود نيز اطلاعات دقيقي در دست نيست و تازه ما به دنبال جمع آوري آمار در مورد تعداد بافندگان، دارهاي قالي و ميزان توليد فرش دستباف در کشور هستيم.‏