کد خبر: 5225
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

پرداخت حق بیمه کارگران، تکلیف کارفرماست

پرداخت حق بیمه کارگران، تکلیف کارفرماست

گروه توسعه: مدیر کل درآمد حق بیمه تأمین اجتماعی گفت: طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود وبیمه شده به این سازمان است.‏

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب با اعلام این مطلب افزود:کارفرما موظف است در مواقع پرداخت مزد وحقوق ومزایا به بیمه شده، حق بیمه سهم وی را کسر وبه همراه حق بیمه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.‏
وی تصریح کرد: مهلت قانونی تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هرماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است.‏
قریب ادامه داد: در صورت تأخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به هر ماه در مهلت تعیین شده کارفرما بر حسب قانون جرایم در هر مورد ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود.‏