کد خبر: 98826
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکتها

پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکتها رضا توسلی عضو پژهشگران جوان و نخبگان دانشگاه با بررسی با توجه به حمله های سایبری اخیر به سازمانها و برخی نارسایی های شرکتها و در راستای مصونیت سازی و کاهش آسیب پذیری ناشی از تهدیدات داخلی و خارجی و ایمن سازی صنایع مادر کشور، بایستی امور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران را تشکیل دهند. مجموعه اقدامات غیر نظامی بمنظور افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات در قالب فعالیتهای پدافند غیر عامل تعریف می گردد شرکتها بایستی در گام نخست اقدام به طبقه بندی فعالیت تخصصی وفق مصوبات ابلاغی از منظر حیاتی، حساس و مهم بودن آنها دسته بندی نموده که مهمترین اهداف این کار، پیاده سازی الزامات و مصوبات پدافندغیرعامل در شرکتها و پروژه های ملی متناسب با صنعت های مختلف و ماهیت مشخص هر شرکت است. رویکردهای پر اهمیت پدافند غیر عامل صنایع مادر تخصصی شامل : پدافندهای سایبری، شیمیایی، زیستی (بیولوژیکی)، فنی و مهندسی، اقتصادی و آمادگی در برابر تهدیدات می‌باشد. برخی از آثار و نتایج حاصل پدافند غیر عامل را می توان این چنین گفت کاهش آسیب پذیری صنعت کشور، افرایش پایداری ملی، دفاع در برابر تهدیدات، تسهیل مدیریت بحران، ایجاد تعامل ملی در شرایط اضطراری، انواع تولیدات صنعتی بازدارنده، تولید قدرت تداوم و تهیه اقلام ضروری کشور در پایان باید به چند مورد با اهمیت درخصوص پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در صنایع کشور اشاره کرد :

  1. ارتقاء دانش و توانمندی مدیران و کارشناسان با برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزش عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
۲و تشکیل کمیته های مدیریت بحران در شرکتها
  1. تشکیل ساختار سازمانی و شرح وظایف امور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکتها
  2. لحاظ نمودن موضوعات پدافند غیر عامل در وظایف شرکتهای خصوصی و نیمه خصوصی کشور
  3. سطح بندی و طبقه بندی شرکتهای مادر تخصصی صنعتی وفق مصوبات پدافند غیر عامل
  4. پیاده سازی الزامات پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکتها
  5. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مانورهای سراسری پدافند غیر عامل
  6. بررسی وضعیت پایداری شبکه های اداری و صنعتی از منظر پدافند غیر عامل حوزه سایبر
  7. تدوین الزامات و دستورالعملهای پدافندغیرعامل و مدیریت بحران در شرکتهای مادر تخصصی کشور
  8. تدوین و ابلاغ بخشنامه در حوزه مدیریت ICT به منظور مقابله با تهدیدات بدافزاری