پدافندغیرعامل گامی برای جلوگیری از پرونده‌های فساد تخصصی

0
۱,۰۱۷ بازدید

برای مقابله با فسادها و سوء استفاده‌های ارزی و تهدیدات انسانی در حوزه پدافندغیرعامل بایستی رصد و پایش مستمر را انجام داد.

رضا توسلی، عضو پژوهش ‌گران جوان

برای مقابله با فسادها و سوء استفاده‌های ارزی و تهدیدات انسانی در حوزه پدافندغیرعامل بایستی رصد و پایش مستمر را انجام داد.

پدافند غیر عامل از نظر سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه گفته می‌شود که باعث کاهش آسیب پذیری و افزایش بازدارندگی می‌شود.

مجموعه اقدامات غیرنظامی به منظور افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات در قالب فعالیت‌های پدافند غیرعامل تعریف می‌گردد. بایستی در گام نخست اقدام به طبقه‌بندی فعالیت تخصصی وفق مصوبات ابلاغی از منظر حیاتی، حساس و مهم بودن آنها دسته بندی نموده که مهمترین اهداف این کار، پیاده‌سازی الزامات و مصوبات پدافندغیرعامل در نهادها، سازمان‌ها، موسسات و پروژه‌های ملی متناسب با صنعت‌های مختلف است.

رویکردهای پراهمیت پدافندغیرعامل صنایع مادر تخصصی شامل: پدافندهای سایبری، شیمیایی، زیستی (بیولوژیکی)، فنی و مهندسی، اقتصادی و آمادگی در برابر تهدیدات است. تشکیلاتی مستقل در قالب واحد پدافندغیرعامل در نهادها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های مختلف بایستی ایجاد شود که پایش مستمر این گونه تهدیدات جزء وظایف ذاتی سازمان پدافندغیرعامل را اجرا کند.

ذکر این نکته ضروری است که همواره تهدیدات سیال‌ بوده و به طور مستمر با فعالیت‌ها و شرایط مختلف قابل تغییر هستند.

تفاوت پدافندغیرعامل و مدیریت بحران این است که مدیریت بحران به حوادث غیر مترقبه مانند سیل و زلزله اشاره کرد ولی حوزه پدافندغیرعامل فقط به تهدیدات انسانی وارد می‌شود.

باید این مهم را در نظر داشت که در حوزه مقابله با فسادهای اقتصادی لازمه اصلی، بازرسی تخصصی و پایش مستمر است.

با توجه به اقدام ملی در کشور برای جلوگیری از فعالیت‌ تیم‌های فساد تخصصی می توان از بکارگیری بستر پدافندغیرعامل اقدامی ملی جهت مقابل با تهدیدات انسانی، از قبیل فساد بهره کافی برد. در اقدامات اجرایی بایستی بتوان وظیفه رصد و پایش مستمر را برای انواع تهدیدها مدیریت و رهبری کرد.

هوشمندسازی دستگاه‌های مختلف در حوزه تهدیدات آتی، نیازمند کار تخصصی بیشتر مخصوصاً کار تیمی است. بایستی کلیه تهدیدات انسانی را شناسایی کرد. با اهمیت‌ترین حوزه‌ی فرآیند پدافندغیرعامل، شناسایی و آشکارسازی تهدیدات، تشخیص آنها و اقدامات کنترلی درقالب تصمیمات عملیاتی است.

بایستی فساد‌های اقتصادی و سوء استفاده‌های ارزی و همچنین قاچاق کالا در هر زمینه‌ای با دید این نوع تهدیدات نگریست.

اقدامات ملی نوین و تعاملات تخصصی سازمان پدافند‌غیرعامل در کشور شایسته تقدیر بوده و مطمئناً در آینده نزدیک شاهد نتایج خوب در سراسر کشور خواهیم بود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=108067