پایان رسمی انتخابات افغانستان

0
۵۵۱ بازدید

گروه اخبار ایران : کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از پایان رسمی زمان انتخابات و آغاز روند شمارش آرا خبر داد

در انتخابات روز شنبه افغانستان ، هشت نامزد ریاست جمهوری و ۲۷۰۰ نامزد شوراهای استانی رقابت کردند.
این اولین انتخاباتی است که با مدیریت و نظارت افغان ها برگزار شد و تامین امنیت آن نیز بر عهده نیروهای افغان بود. نزدیک به ۴۰۰ هزار تن از نیروهای امنیتی، ارتش و پلیس افغانستان تامین امنیت انتخابات را که در بیش از شش هزار حوزه رای گیری انجام می شود بر عهده داشتند.همچنین ۳۲۵ هزار ناظر داخلی و بین المللی نیز بر این انتخابات نظارت داشتند.کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ۱۲ میلیون نفر از مردم این کشور را واجد شرایط شرکت در انتخابات این دوره اعلام کرده است.

گروه اخبار ایران : کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از پایان رسمی زمان انتخابات و آغاز روند شمارش آرا خبر داد

در انتخابات روز شنبه افغانستان ، هشت نامزد ریاست جمهوری و ۲۷۰۰ نامزد شوراهای استانی رقابت کردند.
این اولین انتخاباتی است که با مدیریت و نظارت افغان ها برگزار شد و تامین امنیت آن نیز بر عهده نیروهای افغان بود. نزدیک به ۴۰۰ هزار تن از نیروهای امنیتی، ارتش و پلیس افغانستان تامین امنیت انتخابات را که در بیش از شش هزار حوزه رای گیری انجام می شود بر عهده داشتند.همچنین ۳۲۵ هزار ناظر داخلی و بین المللی نیز بر این انتخابات نظارت داشتند.کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ۱۲ میلیون نفر از مردم این کشور را واجد شرایط شرکت در انتخابات این دوره اعلام کرده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=847