کد خبر: 757
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
گروه : ایران

پایان ۵۷ روز اسارت مرزبانان ایرانی

پایان ۵۷ روز اسارت مرزبانان ایرانی

روزهفدهم بهمن ماه سال گذشته پنج تن از مرزبانان ايراني درمنطقه مرزي سراوان ربوده شدند، وسه روز پس از اين اتفاق، گروهکي موسوم به جيش العدل مسئوليت اين اتفاق را به عهده گرفت و اعلام کرد که اين مرزبانان را در قبال آزادي زندانيان اهل سنت آزاد مي کند.‏


با اين حال از همان روزهاي اول تلاش ها براي آزادي گروگانهاي ايراني آغاز شد و درنهايت روز جمعه 16 فروردين خبرهايي مبني بر آزادي چهار مرزبان و شهادت يکي از آنها روي خروجي خبرگزاريها قرار گرفت.‏
گروهک موسوم به جيش‌العدل روز جمعه با صدور اطلاعيه‌اي آزادي مرزبانان ايراني را تاييد کرد و مدعي شد که اين امر با پا در مياني علماي اهل سنت به نام عدل انجام شده است‎.‎
در اين اطلاعيه که درآن تصاوير تنها چهار تن از مرزبانان قرار داده شده، آمده است که مذاکرات بين مسئولين اين گروهک و هيات اعزامي علماي اهل سنت با تصميم آزادي مرزبانان به پايان رسيد‎.‎
در ادامه اين اطلاعيه آمده است که علماي اهل سنت که داراي جايگاه بزرگي در جامعه اهل سنت ايران هستند از ابتداي ماجرا، ميانجي‌گري کرده و سعي کردند اين ماجرا به خير و خوبي حل شود که نهايتا شوراي مرکزي و رهبري سازمان جيش العدل راي به آزادي نظاميان داده و آنها را تحويل هيات اعزامي دادند‎.‎
جيش العدل مدعي شد که اين تصميم خالصتا در پاسخ به مطالبه علماي اهل سنت و در راستاي نشان دادن حسن نيت و انسان دوستي اتخاذ شد تا ايران هم در راستاي آزادي زندانيان اهل سنت گام بردارد و در غير اين صورت بر مشکلات و مسائل منطقه افزوده خواهد شد و اين آخرين اقدام در نوعش نخواهد بود‎. ‎