کد خبر: 11546
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

پافشاری برای تداوم ممنوعیت واردات برنج

پافشاری برای تداوم ممنوعیت واردات برنج

مدیریت بازار برنج دومین تجربه تلخ وزارت کشاورزی می شود؟!

علی شفائی: تلاش برای ممانعت از صدور مجوز از سرگیری واردات برنج توسط، از سوی برخی افراد در حالی ادامه دارد که در صورت تداوم این روند در ماه های آتی با کاهش عرضه و افزایش قابل توجه قیمت ها روبرو خواهیم شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، برخی از فعالان بازار در حالی از تداوم ممنوعیت برنج به عنوان یک پیروزی بزرگ یاد می کنند، که تلاش ایشان نه در مسیر کمک به تولیدکننده بوده و نه منافع مصرف کننده را دنبال می کند.
به دلیل وجود بحران آب در کشور،‌ کشت برنج کاهش خواهد یافت و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که کشت برنج به جزء در دو استان گیلان و مازندران در مناطق دیگر ممنوع است و این به معنی کاهش سطح زیر کشت برنج از قریب به 650 هزار به حدود 450 هزار هکتار است.
با توجه به تولید سالانه یک میلیون و 500 هزارتن برنج در کشور، ممنوعیت کشت در حدود یک سوم شالیکاری ها به منزله کاهش یک سوم تولید است.
از آنجاییکه تا کنون اقدامی جدی برای اصلاح بذر برنج در کشور انجام نشده، می توان پیش بینی کرد که امسال حدود یک میلیون تن برنج در کشور تولید شود که با توجه به مصرف 3 میلیون و 500 هزارتنی، نیاز به واردات افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که برخی فعالان بازار برنج با داعیه حمایت از تولید داخلی دولت را برای جلوگیری از واردات برنج تحت فشار قرارداده اند که بی شک در صورت چیره شدن نظر ایشان شاهد تکرار بحران کاهش عرضه برنج در سال 91 و افزایش چشمگیر قیمت ها خواهیم بود.
در حالی که چند ماهی از فصل برداشت گذشته و بخش عمده‌ای از تولدات داخلی وارد بازار شده و نگرانی بابت عرضه باقی محصول وجود ندارد و از سویی با فاصله گرفتن از فصل برداشت در کشورهای صادرکننده ممکن است با افزایش قیمت روبرو شویم، اما همچنان ممنوعیت واردات ادامه دارد.
این در حالی است که در حال حاضر قیمت برنج در بازارهای جهانی اندکی کاهش یافته و زمان مناسبی برای خرید محسوب می شود.
همچنین در خصوص تولید داخلی باید گفت تفاوت قیمت برنج ایرانی و محصولات وارداتی موجب شده تا مصرف کنندگان این دو گروه متفاوت باشند و مطالعه ای سطحی در بازار برنج کشور مؤید این واقعیت است، چنانکه تغییرات قیمتی برنج ایرانی و وارداتی اثرنامحسوسی بریکدیگر دارد.
آنچه مسلم است وزارت جهاد کشاورزی که با تجربه ناموفق مدیریت بازار میوه نوروز سال 94 که از پس تصویب قانون انتزاع عهده دار مسولیت آن بود،‌ مخاطب منتقدان قرارگرفته است، در صورت عدم رجوع به سابقه بازار و تجربه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در خصوص مدیریت بازار برنج با چالش روبرو خواهد شد، چالشی که قطعا از ضعف اداره بازار میوه در مدت کوتاه تعطیلات نوروزی جدی تر خواهد بود، چراکه اختلال در بازار برنج به عنوان یکی از اقلام پرمصرف و با اهمیت سفره خانوار اثرات سوء بیشتری از مشکلات پیش آمده در بازار میوه خواهد داشت.
در این خصوص مهر گزارش داد، درحالی‌برخی منابع خبری ازاحتمال واردات برنج هندی به ایران خبرمی‌دهندکه به گفته دبیرانجمن برنج،کشورتاپایانسال ازواردات اینمحصول بی‌نیاز است.
طی هفته گذشته اخباری مبنی برسفرهیات هندی به تهران برای ازسرگیری صادرات برنج منتشرشدوای نشایعه راقوت بخشیدکه واردات این محصول مجدداازسرگرفته می‌شود،موضوعی که ازسوی مسئولان ارشد وزارت جهادکشاورزی تکذیب شد.
درهمین راستاعباس کشاورزمعاون وزیرجهادکشاورزی درمورداحتمال ازسرگیری واردات برنج ازهندنیزگفت: ماهنوزچنین تصمیمی نگرفته‌ایم.
وی  درموردسفرهیات هندی برای مذاکره باایرانی‌هادرموردازسرگیری تجارت برنج باایران اظهارداشت: حدس بنده ایناست که سفرآن‌ها برای رفع مشکلات بهداشتی واختلافات مربوط به آلودگی برنج‌های هندی ودیداربامسئولان وزارت بهداشت یاسازماناستاندارد دراین زمینه بوده،ضمن اینکه فعلاشرایط بازارمتعادل است وکمبودی احساس نمی‌شود.
گفته‌های کشاورزدرموردعدم کمبودبرنج درکشورموردتایید دبیرانجمن برنج کشورنیزهست اماجمیل علیزاده شایق معتقداست درتمام طول سال‌جاری چنینی کمبودی حس نخواهدشدو کشورازواردات برنج بی‌نیازاست.
وی درباره سفراحتمالی هیات هندی به تهران برای ازسرگیری صادرات برنج به مهراظهارداشت: آنان تاجرند وبدنبال بازارمی‌گردند. درحال حاضرهم که شرایط تحریم مقداری ازحالت قبلی خودخارج شده وبحث آلودگی برنج‌های هندی نیزتقریبابه دست فراموشی سپرده شده،هندبدنبال این است که بازارازدست داده خود درایران را مجددابه دست آورد.
شایق بابیان اینکه این گروه حق داردبه ایرانسفرکند،افزود: برای هندمهم نیست ایران به چه میزان برنج احتیاج دارداماطرف مقابل که ماهستیم،بایدبدانیم که نیازمان چقدراست.