پاردایم نوین مدیریت دانایی در تعاونی ها

0
۱,۵۷۲ بازدید

وجه به به فرایندهای نوآور و تولید دانش به وسیله ی یادگیری اعضای سازمان، فعالیتی غیرمحسوس است که از ثروت دانایی به عنوان مواد اولیه بهره می گیرد. بین دانایی و نوآوری رابطه ای متقابل دو سویه برقرار بوده و در پاردایم نوین مدیریت، علاوه بر ابعاد قابل مشاهده و آشکار، با حساسیت های بالایی بر بعد پنهان آن یعنی دانایی، که روی معنا و تفسیر تاکید دارد، نگاه ویژه ای شده است.

مهران جورابلو

مدرس تعاون و کارآفرینی

توجه به به فرایندهای نوآور و تولید دانش به وسیله ی یادگیری اعضای سازمان، فعالیتی غیرمحسوس است که از ثروت دانایی به عنوان مواد اولیه بهره می گیرد. بین دانایی و نوآوری رابطه ای متقابل دو سویه برقرار بوده و در پاردایم نوین مدیریت، علاوه بر ابعاد قابل مشاهده و آشکار، با حساسیت های بالایی بر بعد پنهان آن یعنی دانایی، که روی معنا و تفسیر تاکید دارد، نگاه ویژه ای شده است.با توسعه ی تکنولوژی و گسترش ابزارهای ارتباط جمعی، در ساختار های اقتصادی بین گروه های مختلف از جمله تعاونی های تولیدی، توزیعی و خدماتی در شهرها و روستاها یا اتحادیه های استانی و سراسری  با فرهنگ های گوناگون، مفاهیم جدیدی شکل یافته و اطلاعات در آن نهادهای اقتصادی مردم محور، اعضا را به فهم مشترک و همبسته ای در مورد مطالعه، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و توسعه یک پروژه ی هدفمند هدایت می نماید.

امروزه چرخش اطلاعات و اشتراک آن بین تعاونی های همگن و هم رویکرد، توسط هیات مدیره که نقش شورای رهبری را بر عهده دارند، تفسیر و توسط مشاوران تحلیل می شود. به نظر می رسد یکی از مهم ترین دغدغه های استراتژیست های بخش تعاون در قرن بیست و یکم، تمرکز ایشان بر طراحی روش های جدید همکاری و تعامل افراد از موقعیت های غیر هم سان و به طور عمده با سطوح مختلف تحصیلی و تجربی باشد.

در ایران نیز با توجه به طرح ” ۱۰۰۰ روستا ، ۱۰۰۰ تعاونی ” ترکیب روستاییان ساکن و مهاجر در تعاونی هایی متفاوت از آنچه تاکنون همانند دام پروری یا کشاورزی به صورت سنتی فعال بوده، با نسل جدیدی که اکثر آنها تحصیل کرده اند، به طور قطع زبان مشترکی نیاز دارد برای حرکت مبادله ای موثر تجربه و دانایی تا به درک متقابل منجر شود. یادگیری تعاونگران، متناظر است با افزایش ظرفیت سازگاری اعضای آن با تغییرات محیطی، که با گذشت زمان و در سطوح مختلف نقش آفرینی فرد در یک تعاونی یا بین تعاونی ها و اتحادیه ها لزوم آن بیش از پیش، اهمیت می یابد.

برای تشکیل هزار تعاونی موفق، حاکم نمودن پاردایم نوین مدیریت دانایی، تضمین کننده ی افزایش بهره وری و تحقق اهداف مختلف طرح از جمله ایجاد اشتغال پایدار نیروی انسانی فعال و توسعه ی ایران اسلامی خواهد بود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=75979