کد خبر: 5353
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد:‏ خطر انفعال در کمین کارگران مناطق آزاد ‏

یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد:‏ خطر انفعال در کمین کارگران مناطق آزاد ‏

ایلنا: حسین راغفر با بیان اینکه هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کمک به سریع‌تر پیمودن مسیر توسعه بوده است، گفت: اما شرایط امروز کارگران شاغل در مناطق آزاد اقتصادی با کارکردی که در ابتدا برای این مناطق پیشبینی شده بود تفاوت دارد.‏

این کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایلنا افزود: نایده گرفته شدن حقوق کارگرانی که به واسطه واقع شدن کارخانه‌های پتروشیمی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حقوق اجتماعی و اقتصادی قانونی خود محروم شده‌اند در حالی است که این کارگران یکی از متخصص‌ترین نیروهای انسانی کشور محسوب می‌شوند.‏
به باور این اقتصاددان به دلیل نوع نگاه حاکم بر کارگران صنایع پتروشیمی، نیروی کار در این مناطق در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی قرار دارد.‏
راغفر دلیل در معرض تهدید بودن کارگران صنایع پتروشیمی را نادیده‌گرفته شدن حقوق اولیه آن‌ها دانست.‏
وی افزود: با وجود سودآور بودن فعالیت‌های پتروشیمی نگاه حاکم در این صنعت بگونه‌ای است که حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران این صنایع نادیده گرفته می‌شود.‏
وی افزود: به دلیل همین رویکرد است که در سالهای گذشته فعالیت بیشتر واحدهای پتروشیمی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متمرکز شده است.‏
راغفر با تاکید بر اینکه به موجب مقررات شغلی حاکم در این مناطق جنبه‌های حمایتی از نیروی انسانی به نسبت مناطقی که اشتغال کارگران آن‌ها تابع قانون کار است در سطح ضعیفی قرار دارد، گفت: فضای بسته فعالیت‌های صنفی کارگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باعث شده است که کارگران خواسته و ناخواسته به آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد گرفتار شوند و یا به دلیل تلاش برای بهبود وضع موجود مورد برخورد قضایی قرار بگیرند.‏
وی در عین حال افزود: مناطق آزاد و ویژه پتروشیمی تنها مناطقی که درآن‌ها حقوق قانونی کارگران نادیده گرفته می‌شود نیستند چرا که هم اکنون کارگران کارگاه‌های بزرگ دولتی مستقر در محدوده بیرون از این مناطق نیز برای انجام فعالیت صنفی با محدودیت‌هایی همچون الزامی بودن موافقت دولت مواجه هستند.‏