یک فعال کارگری:‏ دولت برای جلب نظر اتاق بازرگانی، کارگران را از دریافت سبد کالا محروم کرد

0
۳۱۸ بازدید

ایلنا: یک فعال کارگری حذف کارگران از لیست توزیع سبد کالا توسط دولت را اقدامی برای جلب نظر کارفرمایان و اتاق بازرگانی دانست و گفت: برخلاف شعارهای اولیه دولت و انتظار مردم، به نظر می‌رسد معاش جامعه کارگری اهمیت چندانی برای دولت ندارد.‏

عبدالله وطن خواه گفت: دولت در ابتدای کار، وعده توزیع سبد کالایی را برای جبران افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی به مردم داد اما حالا برخلاف شعارهای تبلیغاتی‌اش کارگران را از لیست دریافت حذف کرده تا به این صورت هزینه‌های اجرای این طرح را بکاهد.‏
وی با اشاره به مرحله اول توزیع سبدهای کالا گفت: دولت برای برنامه ریزی اولین مرحله توزیع سه ماه وقت خرید اما نحوه توزیع سبدها و کیفیت اقلام توزیع شده، شأن دریافت کنندگان را زیر سوال برد. حذف کارگران از مرحله دوم توزیع نیز بیان‌گر عدم توانایی دولت در اجرای صحیح وعده‌هایش است.‏
وی با بیان اینکه محروم کردن کارگران از دریافت سبد کالا به معنای دوری دولت از زندگی و معیشت روزمره کارگران است، ادامه داد: قدم‌های دولت در این چندماه اساسا کمک چندانی به جامعه کارگری نکرده است. افزایش مزد ۹۳ مانند همه سالهای قبل کمتر از نرخ تورم بود درحالی که دولت بنای اجرای فاز دوم هدفمندی را نیز گذاشته بود. در چنین شرایطی حذف کارگران از لیست دریافت سبد کالا می تواند نشان دهنده اهمیت پایین قشر مزدبگیر برای دولت یازدهم باشد.‏

ایلنا: یک فعال کارگری حذف کارگران از لیست توزیع سبد کالا توسط دولت را اقدامی برای جلب نظر کارفرمایان و اتاق بازرگانی دانست و گفت: برخلاف شعارهای اولیه دولت و انتظار مردم، به نظر می‌رسد معاش جامعه کارگری اهمیت چندانی برای دولت ندارد.‏

عبدالله وطن خواه گفت: دولت در ابتدای کار، وعده توزیع سبد کالایی را برای جبران افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی به مردم داد اما حالا برخلاف شعارهای تبلیغاتی‌اش کارگران را از لیست دریافت حذف کرده تا به این صورت هزینه‌های اجرای این طرح را بکاهد.‏
وی با اشاره به مرحله اول توزیع سبدهای کالا گفت: دولت برای برنامه ریزی اولین مرحله توزیع سه ماه وقت خرید اما نحوه توزیع سبدها و کیفیت اقلام توزیع شده، شأن دریافت کنندگان را زیر سوال برد. حذف کارگران از مرحله دوم توزیع نیز بیان‌گر عدم توانایی دولت در اجرای صحیح وعده‌هایش است.‏
وی با بیان اینکه محروم کردن کارگران از دریافت سبد کالا به معنای دوری دولت از زندگی و معیشت روزمره کارگران است، ادامه داد: قدم‌های دولت در این چندماه اساسا کمک چندانی به جامعه کارگری نکرده است. افزایش مزد ۹۳ مانند همه سالهای قبل کمتر از نرخ تورم بود درحالی که دولت بنای اجرای فاز دوم هدفمندی را نیز گذاشته بود. در چنین شرایطی حذف کارگران از لیست دریافت سبد کالا می تواند نشان دهنده اهمیت پایین قشر مزدبگیر برای دولت یازدهم باشد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2434