یک استاد دانشگاه مطرح کرد:‏ تحریک رشد اقتصادی با سرمایه گذاری در بنگاه ها

0
۵۶۹ بازدید

ایرنا: استادیار دانشگاه و عضو هئیت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به تاثیرات مثبت سرمایه گذاری حاصل از منابع درآمدی حاصل از انصراف یارانه ها، گفت: افرادی که از درآمدهای بالا و توانایی مالی برخوردارند می توانند دولت را در اجرای سیاست های خود کنند.‏
علی دینی ترکمانی درباره تاثیرات منابع حاصل از انصراف یارانه ها در اقتصاد کشور، افزود: با این اقدام منابع قابل توجهی برای سرمایه گذاری دولت در بخش های مختلف و زیرساختی فراهم خواهد شد که عواید آن برای کل جامعه سودمند خواهد بود.‏
وی ادامه داد: البته میزان منابع و یا تعدادی که در این اقدام شرکت خواهند کرد نیز مهم است چرا که اگر حدود پنج میلیون خانوار از دریافت یارانه انصراف دهند منابع حاصل از آن رقمی قابل توجه خواهد شد.‏
این استاد دانشگاه، اظهار داشت: دولت می تواند درآمد حاصل از این اقدام را به سرمایه گذاری اختصاص دهد و از سوی دیگر دولت نیازی ندارد که از منابع دیگری برای سرمایه گذاری برداشت نماید.‏
دینی ترکمانی گفت: بنابراین تعداد افرادی که از دریافت یارانه ها انصراف دهند، در اجرای بهینه این سیاست ها تاثیرگذار خواهند بود.‏
وی ابراز امیدواری کرد: افرادی که دارای درآمدهای بالا هستند و از توانایی مالی بالایی برخوردارند به صورت داوطلبانه به دولت کمک کنند.‏
این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه بسیاری از بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند که بخشی از این منابع می تواند از محل منابع حاصل از انصراف دریافت یارانه ها تامین شود تا این بنگاهها نیز به چرخه تولید بازگردند.‏
دینی ترکمانی گفت: تولید به عنوان یک شاخص نقش تاثیرگذاری در رشد اقتصادی دارد و هرچه این شاخص بیشتر ارتقا یابد اثرات آن در اقتصاد، رشد و شکوفایی کشور نمود بیشتری خواهد داشت.‏
وی اضافه کرد: البته آن طور که در سیاست های دولت مورد تاکید قرار گرفته بخشی از درآمدها به غیر از تولید به بخشهای بهداشت ودرمان، تامین اجتماعی و آموزش که از شاخص های مهم جامعه است، اختصاص خواهد یافت.‏

ایرنا: استادیار دانشگاه و عضو هئیت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به تاثیرات مثبت سرمایه گذاری حاصل از منابع درآمدی حاصل از انصراف یارانه ها، گفت: افرادی که از درآمدهای بالا و توانایی مالی برخوردارند می توانند دولت را در اجرای سیاست های خود کنند.‏
علی دینی ترکمانی درباره تاثیرات منابع حاصل از انصراف یارانه ها در اقتصاد کشور، افزود: با این اقدام منابع قابل توجهی برای سرمایه گذاری دولت در بخش های مختلف و زیرساختی فراهم خواهد شد که عواید آن برای کل جامعه سودمند خواهد بود.‏
وی ادامه داد: البته میزان منابع و یا تعدادی که در این اقدام شرکت خواهند کرد نیز مهم است چرا که اگر حدود پنج میلیون خانوار از دریافت یارانه انصراف دهند منابع حاصل از آن رقمی قابل توجه خواهد شد.‏
این استاد دانشگاه، اظهار داشت: دولت می تواند درآمد حاصل از این اقدام را به سرمایه گذاری اختصاص دهد و از سوی دیگر دولت نیازی ندارد که از منابع دیگری برای سرمایه گذاری برداشت نماید.‏
دینی ترکمانی گفت: بنابراین تعداد افرادی که از دریافت یارانه ها انصراف دهند، در اجرای بهینه این سیاست ها تاثیرگذار خواهند بود.‏
وی ابراز امیدواری کرد: افرادی که دارای درآمدهای بالا هستند و از توانایی مالی بالایی برخوردارند به صورت داوطلبانه به دولت کمک کنند.‏
این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه بسیاری از بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند که بخشی از این منابع می تواند از محل منابع حاصل از انصراف دریافت یارانه ها تامین شود تا این بنگاهها نیز به چرخه تولید بازگردند.‏
دینی ترکمانی گفت: تولید به عنوان یک شاخص نقش تاثیرگذاری در رشد اقتصادی دارد و هرچه این شاخص بیشتر ارتقا یابد اثرات آن در اقتصاد، رشد و شکوفایی کشور نمود بیشتری خواهد داشت.‏
وی اضافه کرد: البته آن طور که در سیاست های دولت مورد تاکید قرار گرفته بخشی از درآمدها به غیر از تولید به بخشهای بهداشت ودرمان، تامین اجتماعی و آموزش که از شاخص های مهم جامعه است، اختصاص خواهد یافت.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1023