کد خبر: 5379
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

یونسی: دولت جمهوری اسلامی برای تحقق شعار نفی خشونت و افراطی گری مصمم است

یونسی: دولت جمهوری اسلامی برای تحقق شعار نفی خشونت و افراطی گری مصمم است


دستيار ويژه رييس جمهوري در امور اقوام و اقليت هاي قومي مذهبي با بيان اينکه تصويب شعار نفي خشونت و افراطي گري و همچنين گفت و گوي تمدن ها در مجمع عمومي سازمان ملل نشان از تشنگي جهان براي صلح و آشتي دارد گفت: دولت جمهوري اسلامي ايران براي تحقق شعارش در داخل، منطقه و جهان مصمم است.
به گزارش ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين علي يونسي عصر يکشنبه در مراسم بزرگداشت مراسم روز جهاني صلح که در مرکز دائره المعارف اسلامي برگزار شد افزود: هيچ گاه مردم خواهان خشونت و جنگ نبوده اند بلکه جنگ افروزي به وسيله نخبگان، سياستمداران و افراد خاص آغاز شده است.
وي درباره رسم به صدا درآمدن زنگ صلح اظهار داشت: شنيدن صداي زنگ صلح نشان مي دهد که صلح مظلوم است و براي مظلوميت صلح و آشتي همين بس که بايد از آن صحبت کنيم و زنگش را به صدا درآوريم.
دستيار ويژه رييس جمهور جنگ را يک استثنا در زندگي بشر دانست و گفت: هرگز صداي زنگ صلح به غرش توپ، تفنگ و سلاح کشتار جمعي و مخرب نمي رسد و صداي صلح همواره تحت تاثير صداهاي مخرب جنگ مظلوم مانده است.
يونسي با بيان اينکه پيام آسماني به همه اديان الهي، آشتي با انسان و خداوند است اضافه کرد: پيام همه اديان الهي رابطه اخلاقي انسان ها بوده اما شاهديم که دين ملعبه اي در دست جنگ افروزان و وسيله اي براي توجيه جنگ و خشونت شد همانگونه که علم و هنر در خدمت جنگ درآمد و آن را توجيه کرد.
وي اظهار داشت: در پشت هر جنگ ويرانگر کساني آن را توجيه علمي و شرعي کرده اند و امروز هم در دنيا کم نيستند مکاتب و فلاسفه اي که بدترين جنايت ها را توجيه مي کنند.
** خطر تقديس جنگ و خشونت
دستيار ويژه رييس جمهور با بيان اينکه خطر آنجاست که جنگ تقديس، خشونت مقدس و جنايت توجيه شود تصريح کرد: امروز شاهديم به نام دين بدترين جنايت ها عليه بشريت صورت مي گيرد؛ چه آنجا که به وسيله اسراييل يا مسلمانان جاهل و چه در گذشته، در جنگ هاي صليبي و جهان گشايي هاي بني اميه و بني عباس باشد.
يونسي افزود: با کمال تاسف مدعيان دين پرونده هاي سنگيني در ارتکاب جنايت به نام دين و خدا دارند و امروز بشريت به اين وسيله تهديد مي شود.
وي پيام دين اسلام را سلام يعني صلح معرفي کرد و گفت: اسلام به ما مي آموزد که وارد جرگه صلح جويان شويم و از جنگ افروزي و خشونت که راه شيطان و شيطان پرستي است دوري کنيم.

دستيار ويژه رييس جمهوري پيام اصلي دين را صلح و آشتي دانست و تاکيد کرد: امروز بشريت به قرائت رحماني از دين احتياج دارد چرا که همه انسان ها در معرض تهديد هستند.
وي به قسمتي از پيام بان کي مون دبير کل سازمان ملل که مردم را به آشتي و صلح دعوت کرده بود اشاره و خاطرنشان کرد: مردم خواهان صلح هستند و بايد زمينه هاي جنگ افروزي و خشونت از بين برود.
وي درباره اقليت هاي کشور هم اظهار داشت: مردم ايران از هر قوم، قبيله، گرايش و مذهب هيچ گاه با هم مشکلي نداشته اند و در کمال آرامش و مهرباني در کنار هم زندگي مي کنند.
دستيار ويژه رييس جمهوري در امور اقوام و اقليت هاي ديني خاطر نشان کرد: در بسياري از رسانه ها همه گرايش هاي قومي- مذهبي وجود دارد و تا جايي که دخالتي نشود بين مردم مطلقا مشکلي وجود ندارد.
يونسي مردم کشورمان را عاشق صلح توصيف کرد و ادامه داد: دخالت ها از سوي کساني است که مي خواهند بر مردم سلطه داشته باشند و آنها را مديريت کنند. خداوند مردم را در فطرت صلح و مهرباني آفريده است و جنگ و خشونت برخلاف فطرت است. آنچه که اتفاق مي افتد از سوي مدعيان حکومت بر مردمان است.