کد خبر: 1426
تاریخ انتشار: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

یونان‌زدگی سرعت قطار هنر انقلاب را کند کرد ‏

یونان‌زدگی سرعت قطار هنر انقلاب را کند کرد ‏

مجید شاه حسینی، پژوهشگر سینما و استاد دانشگاه در روز نخست همایش حکمت هنر انقلاب با موضوع “ضرورت یونان زدایی از هنر دینی” به ارائه سخن پرداخت.  ‏
وی محور نقدهای خود به اصول مبانی و غایات هنر یونانی را نقد و بررسی کتاب “شاخه زرین” جیمز فریزر قرار داد و گفت: حدودا نیمی از این کتاب به معرفی هنر دینی یونان اختصاص یافته است و امروز ما نیازمند یونان زدایی جدی از فضای هنر در فضای آکادمیک کشور هستیم. ‏
شاه حسینی با بیان اینکه امروز هنر یونانی در دانشگاه های کشور ما بسیار مهم و بلکه مقدس شده بر ضرورت این تابوشکنی تصریح کردو کفت: بسیاری از گله های امروز ما از سینما و تلویزیون در واقع گله هایی است که از هنر یونان داریم. در کشور ما یونان را با فلسفه اش می شناسند و می ستایند اما حقیقت آن است که در شاخه های مختلف هنری هم از درام گرفته تا پیکرتراشی، نقاشی و موسیقی، فضای آکادمیک هنر ما به شدت تقلیدی و وارداتی و معطوف به یونان است.  ‏
این پژوهشگر سینما گفت: بعد از انقلاب با هنر هم رفتاری مانند دیگر علوم وارداتی داشتیم و حتی بعد از انقلاب فرهنگی هم همان متون غربی را در دانشگاهها تدریس کردیم و مبانی زیباشناسی هنر یونانی را بدون تامل در ساحت هنر خود پذیرفتیم و حتی به تجربه ناقدان آنها هم توجه نکردیم و این شد که انقلاب بعد از ۳۵ سال با وجود احراز توفیقاتی چند میراث هنر دینی را به دنیا عرضه نکرد و یکی از دلایل اصلی آن هژمونی هنر یونانی بود که بی چون و چرا آن را پذیرفتیم. ‏
وی با مروری بر برخی از مفاد و مضامین کتاب “شاخه زرین” جیمز فریزر، گفت: حتی در زیرعنوان این کتاب یعنی “پژوهشی در جادو و دین” جاد بر دین مقدم شده است. فریزر در واقع دین را همان باور قریب به جهل بشر می داند که از جادو برخاسته در اسطوره نمود یافته و سرانجام در دین ممثل شده است. او نقطه ثقل اثر خود را بر مفاهیم یونانی گذاشته و کوشیده است با برقراری شباهت بین باورهای اسطوره ای و آموزه های کتاب مقدس آنها را تداوم یک مسیر تلقی کند. ‏