کد خبر: 1337
تاریخ انتشار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
گروه : یادداشت

یارانه‌ای برای یاری

یارانه‌ای برای یاری

فرصت‌ها در گذرند و مردم ایران همچنان چشم انتظار اقدام‌هایی هستند که روزگار آن‌ها را بهتر کند. اما کدام قهرمان خواهد توانست مردم ایران را به شرایط مطلوب مورد نظرشان برساند؟ ‏

اجازه دهید با یک شاهد مثال به استقبال پاسخ این پرسش برویم.‏
مرحوم میر مصطفی عالی نسب که در سال‌‌های دوران جنگ تحمیلی مسئولیت مشاوره اقتصادی و راهنمایی دولت را بر عهده داشت و بسیاری از وزیران و مسئولان فعلی دولت از راهنمایی‌ها و تجربه‌های سال‌های دورتر او برخوردار بوده‌اند همواره بر این که مردم نجیب ایران شایسته شرایط بهتری هستند تأکید می‌کرد و با شناختی که از منابع مالی، اقتصادی و سرمایه معنوی ایران داشت مردم ایران را مستحق وضعیت بهتری می‌دانست. همواره تأکید می‌کرد که: “فقر زیبنده مردم ایران نیست”.‏
مدیران آن روز اقتصادی کشور خوب یه یاد دارند که در شرایط آن روز مردم کالاهای اساسی کوپنی خود را باهم به مشارکت می‌گذاشتند و اگر در روستاها مرغ و تخم مرغ کم‌تری توزیع می‌شد و یا در عوض آن کوپن شکر بیشتری به روستائیان اختصاص می‌یافت، ابراز نارضایتی نمی‌کردند و در مقابل نسبت به همدیگر و تلاش دولت برای مقابله با تهاجم استکبار جهانی از پشت چهره صدام به تمامیت ارضی کشوربا اعتماد متقابلی که میان مردم و دولت وجود داشت موانع را از سر راه برمی‌داشتند.‏
کمبود منابع مالی، تحریم‌های بین‌المللی، فشار جنگ تحمیلی و بسیاری از مشکلات دیگر در آن روزها هم وجود داشت اما همبستگی مردم و دولت نیروی فزاینده‌ای به مردم و دولت می‌داد تا بر همه مشکلات غلبه کنند و با سربلندی کشور را به نسل بعدی مدیران تحویل دهند.‏