کد خبر: 1363
تاریخ انتشار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

یادداشت‌ها و اوراق “کتاب کوچه” دوبار بی‌رحمانه نابود شد

یادداشت‌ها و اوراق “کتاب کوچه” دوبار بی‌رحمانه نابود شد

آیدا شاملو با اشاره به نرسیدن مجلد تازه “کتاب کوچه” به نمایشگاه کتاب می‌گوید: امید فراوان داشتیم تا در نمایشگاه کتاب امسال چشم‌مان به جمال مجلد دوازدهم “کتاب کوچه” روشن شود، گرچه این فرصت دست نداد؛ ما نیز امیدمان را از دست ندادیم و به سختی مشغول کاریم. ‏
در یادداشت آیدا شاملو (سرکیسیان) آمده است: “امید فراوان داشتیم تا در نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال چشم‌مان به جمال مجلد دوازدهم کتاب کوچه (حرف چ) روشن شود و این کتاب را به دست علاقه‌مندان فرهنگ برسانیم، گرچه این فرصت دست نداد؛ ما نیز امیدمان را از دست ندادیم، به سختی مشغول کاریم تا مجلد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ از این مجموعه را بی‌ هیچ افزوده و کاسته‌ و مطابق شیوه‌ و آخرین یادداشت‌های احمد شاملو آماده‌ چاپ کنیم، چنان که بایسته‌ فرهنگ این مرز و بوم است. “کتاب کوچه” آخرین اثر احمد شاملوست، آخرین کلماتی که نوشته است، آخرین هجاها و نفس‌هایش… کار روی “کتاب کوچه” می‌گذاشت که حتا در آخرین روزهای سوزان‌ تابستانی، درد جانکاه را تاب آورد.” ‏
همسر احمد شاملو که کار تدوین “کتاب کوچه” را بر عهده دارد، به نقل قول‌هایی از احمد شاملو اشاره کرده و در یادداشتش چنین آورده است: “کتاب کوچه ادای دینی است به زبانی که عاشقانه دوست می‌دارم… مجموع این فیش‌ها شامل لغات، اصطلاحات، تعبیرات، ضرب‌المثل‌ها و حکایات و امثال، و حتا عقاید و خرافات، آداب و رسوم، بازی‌ها، متل‌ها و چه و چه و چه است که بر روی هم فرهنگ غیررسمی ما را تشکیل می‌دهد.” (احمد شاملو در گفت‌وگو با منوچهر آتشی) “سال ۵۷ وقتی که نخستین بخش حرف آ ی “کتاب‌ کوچه” درآمد نزدیک به چهل سالی از شروع کار آن، و کم و بیش هفت سالی از آن لحظه که انبوه یادداشت‌ها و برگه‌ها مرا به فکر تدوین آن انداخت، گذشته بود…” (ا.ش؛ گفت‌وگو با محمدعلی) “دو بار مجموع برگه‌ها و یادداشت‌های مربوط به این کار یک‌سره از میان رفت و ناچار همه‌چیز را از نو شروع کردم. عملاً کار ثبت و ضبط مواد از ۱۳۳۴ و بار دیگر از اواخر ۱۳۴۰ آغاز شد و در سال ۱۳۴۹ بود که تدوین موقت آن را شروع کردم.” (ا.ش؛ گفت‌وگو با خیام؛ آدینه) ‏
او همچنین با اشاره به “جای خالی کتاب کوچه” در یادداشتش به بخشی از مقدمه “کتاب کوچه” اشاره کرده است: “فراهم آوردن این کتاب، دست تنها و یک‌تنه، کاری جنون‌آمیز بوده است؛ بخصوص که دو بار هم یادداشت‌ها و اوراق آن بی‌رحمانه نابود شد. در این میان بسی چیزها بالمره از دست رفت و دوباره‌کاری‌های وقت‌گیری صورت گرفت… در هر حال این امر تا بدین‌جا صورت گرفته و هرچه بوده عمری در کارِ آن شده است… امر تدوین فرهنگ توده هرگز از نخستین گام‌ها برنخواهد گذشت و هرگز به حدود قابل قبولی نخواهد رسید مگر این‌که همگان در کار آن شرکت بجویند. نشر این مجموعه بیشتر فراخوانی است که همه‌ علاقه‌مندان را به یاری در زمینه‌ گردآوری فرهنگ توده دعوت می‌کند. چاپ تمام این مجموعه سال‌ها وقت خواهد گرفت، شاید به مدتی بیش از عمر یک تن. این مسأله ما را بر آن داشته است که تدوین و تنظیم اصلی و نهایی را به آیندگان بگذاریم…” (از مقدمه‌ کتاب کوچه) ‏
به گزارش ایسنا، “کتاب کوچه” عنوان فرهنگ‌نامه‌ای است که به کوشش احمد شاملو و همسرش، آیدا سرکیسیان، در چندین مجلد به عنوان دایرهالمعارف فرهنگ عامیانه‌ مردم ایران تدوین شده و بعد از درگذشت شاملو، سرپرستی این مجموعه بر عهده‌ همسرش، آیدا، بوده است. به گفته‌ مدیر نشر مازیار، بدون درنظر گرفتن ضمایم این کتاب که شامل قصه‌ها می‌شود، تا به حال ۱۱ جلد از این کتاب منتشر شده است. ‏
یادداشت‌ها و اوراق “کتاب کوچه” دوبار بی‌رحمانه نابود شد
آیدا شاملو با اشاره به نرسیدن مجلد تازه “کتاب کوچه” به نمایشگاه کتاب می‌گوید: امید فراوان داشتیم تا در نمایشگاه کتاب امسال چشم‌مان به جمال مجلد دوازدهم “کتاب کوچه” روشن شود، گرچه این فرصت دست نداد؛ ما نیز امیدمان را از دست ندادیم و به سختی مشغول کاریم. ‏
در یادداشت آیدا شاملو (سرکیسیان) آمده است: “امید فراوان داشتیم تا در نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال چشم‌مان به جمال مجلد دوازدهم کتاب کوچه (حرف چ) روشن شود و این کتاب را به دست علاقه‌مندان فرهنگ برسانیم، گرچه این فرصت دست نداد؛ ما نیز امیدمان را از دست ندادیم، به سختی مشغول کاریم تا مجلد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ از این مجموعه را بی‌ هیچ افزوده و کاسته‌ و مطابق شیوه‌ و آخرین یادداشت‌های احمد شاملو آماده‌ چاپ کنیم، چنان که بایسته‌ فرهنگ این مرز و بوم است. “کتاب کوچه” آخرین اثر احمد شاملوست، آخرین کلماتی که نوشته است، آخرین هجاها و نفس‌هایش… کار روی “کتاب کوچه” می‌گذاشت که حتا در آخرین روزهای سوزان‌ تابستانی، درد جانکاه را تاب آورد.” ‏
همسر احمد شاملو که کار تدوین “کتاب کوچه” را بر عهده دارد، به نقل قول‌هایی از احمد شاملو اشاره کرده و در یادداشتش چنین آورده است: “کتاب کوچه ادای دینی است به زبانی که عاشقانه دوست می‌دارم… مجموع این فیش‌ها شامل لغات، اصطلاحات، تعبیرات، ضرب‌المثل‌ها و حکایات و امثال، و حتا عقاید و خرافات، آداب و رسوم، بازی‌ها، متل‌ها و چه و چه و چه است که بر روی هم فرهنگ غیررسمی ما را تشکیل می‌دهد.” (احمد شاملو در گفت‌وگو با منوچهر آتشی) “سال ۵۷ وقتی که نخستین بخش حرف آ ی “کتاب‌ کوچه” درآمد نزدیک به چهل سالی از شروع کار آن، و کم و بیش هفت سالی از آن لحظه که انبوه یادداشت‌ها و برگه‌ها مرا به فکر تدوین آن انداخت، گذشته بود…” (ا.ش؛ گفت‌وگو با محمدعلی) “دو بار مجموع برگه‌ها و یادداشت‌های مربوط به این کار یک‌سره از میان رفت و ناچار همه‌چیز را از نو شروع کردم. عملاً کار ثبت و ضبط مواد از ۱۳۳۴ و بار دیگر از اواخر ۱۳۴۰ آغاز شد و در سال ۱۳۴۹ بود که تدوین موقت آن را شروع کردم.” (ا.ش؛ گفت‌وگو با خیام؛ آدینه) ‏
او همچنین با اشاره به “جای خالی کتاب کوچه” در یادداشتش به بخشی از مقدمه “کتاب کوچه” اشاره کرده است: “فراهم آوردن این کتاب، دست تنها و یک‌تنه، کاری جنون‌آمیز بوده است؛ بخصوص که دو بار هم یادداشت‌ها و اوراق آن بی‌رحمانه نابود شد. در این میان بسی چیزها بالمره از دست رفت و دوباره‌کاری‌های وقت‌گیری صورت گرفت… در هر حال این امر تا بدین‌جا صورت گرفته و هرچه بوده عمری در کارِ آن شده است… امر تدوین فرهنگ توده هرگز از نخستین گام‌ها برنخواهد گذشت و هرگز به حدود قابل قبولی نخواهد رسید مگر این‌که همگان در کار آن شرکت بجویند. نشر این مجموعه بیشتر فراخوانی است که همه‌ علاقه‌مندان را به یاری در زمینه‌ گردآوری فرهنگ توده دعوت می‌کند. چاپ تمام این مجموعه سال‌ها وقت خواهد گرفت، شاید به مدتی بیش از عمر یک تن. این مسأله ما را بر آن داشته است که تدوین و تنظیم اصلی و نهایی را به آیندگان بگذاریم…” (از مقدمه‌ کتاب کوچه) ‏
به گزارش ایسنا، “کتاب کوچه” عنوان فرهنگ‌نامه‌ای است که به کوشش احمد شاملو و همسرش، آیدا سرکیسیان، در چندین مجلد به عنوان دایرهالمعارف فرهنگ عامیانه‌ مردم ایران تدوین شده و بعد از درگذشت شاملو، سرپرستی این مجموعه بر عهده‌ همسرش، آیدا، بوده است. به گفته‌ مدیر نشر مازیار، بدون درنظر گرفتن ضمایم این کتاب که شامل قصه‌ها می‌شود، تا به حال ۱۱ جلد از این کتاب منتشر شده است. ‏