وضعیت مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها اعلام شد

0
۳۸۲ بازدید

وضعیت مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها اعلام شد

مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات متفرقه کاهش یافت.نسبت خالص مانده مطالبات غیرجاری به مانده خالص تسهیلات (ریالی) غیردولتی بانک‌ها در پایان اسفند ماه نشان می دهد که بیشترین سهم از منابع بانکها در بخش صنعت و معدن است. که در اسفند ۱۳۹۳ به ۱۳.۹ درصد، اسفند ۱۳۹۲ به ۱۶.۲ درصد و در اسفند ۱۳۹۱ به ۱۷.۵ درصد رسیده است.مانده مطالبات غیرجاری در بخش کشاورزی نیز در اسفند ماه ۱۳۹۳ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۲ حدود ۱.۹ درصد و در اسفند ماه ۱۳۹۱ حدود ۴.۳ درصد کاهش یافته است.همچنین این نسبت در بخش صنعت و معدن در اسفند ماه ۱۳۹۳ نسبت به مقاطع اسفند ماه ۱۳۹۲ نزدیک به ۲.۳ درصد و در پایان ۱۳۹۱ حدود ۳.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.این در حالی است که در بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه هم در اسفند ماه ۱۳۹۳ نسبت به مقاطع اسفند ماه ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ به ترتیب ۱.۲ و ۲.۴ واحد درصد کاهش دارد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13342