کد خبر: 11499
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۴

وضعیت مالی بیمه ها خوب نیست

وضعیت مالی بیمه ها خوب نیست

توصیه مهم یک مقام مسئول به مردم:

دریافت الحاقیه بیمه ثالث را جدی بگیرید

وضعیت مالی بیمه ها خوب نیست

رگوه نهاد های مالی: دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی بیمه ایران از مردم خواست تا توصیه رئیس بیمه مرکزی برای دریافت الحاقیه رایگان بیمه شخص ثالث را جدی بگیرند. سعید وصال، دبیر انجمن صنفی شرکت های خدماتی بیمه ایران  با اشاره به افزایش نرخ دیه از سوی قوه قضائیه در سال جدید گفت: بیمه مرکزی برای پوشش خسارت احتمالی ناشی از افزایش نرخ دیه، از یک سو شرکت های بیمه را ملزم به صدور الحاقیه رایگان کرده است و از سوی دیگر از مردم خواسته است تا با مراجعه به دفاتر بیمه این الحاقیه ها را دریافت کنند. وی درباره دلیل درخواست از مردم برای مراجعه و دریافت الحاقیه رایگان افزود: وضعیت مالی اغلب شرکت های بیمه گر نامناسب است، بنابراین بیمه مرکزی نگران است که اگر مردم مدرک قانونی الحاقیه بیمه را در دست نداشته باشند در زمان بروز حادثه، ممکن است با عدم پرداخت ما به التفاوت خسارت از سوی شرکت های بیمه گر مواجه شوند.

دبیر انجمن صنفی شرکت های خدماتی بیمه ایران، با تعجب آور خواندن تاکید بیمه مرکزی به مردم برای دریافت الحاقیه رایگان گفت: بعد از اتفاقاتی که برای بیمه توسعه افتاد، اعتماد کردن به بیمه ها برای مردم عادی دغدغه شده است. ولی اینکه بیمه مرکزی بعنوان نهاد دولتی و نظارتی به شرکت های بیمه گر بدگمان باشد جای تعجب دارد. سعید وصال با انتقاد از اعلام مراجعه حضوری مردم برای دریافت الحاقیه های رایگان تصریح کرد: می توان ساختار را طوری طراحی کرد که سقف تعهدات بیمه ها بدون مراجعه مردم به شرکت های بیمه، بر اساس نرخ بیمه افزایش یابد. وی خواهان استفاده از امکانات انفورماتیکی شرکت‌های بیمه برای صدور الحاقیه‌های رایگان و اتخاذ تدابیری برای عدم مراجعه سنتی مردم برای دریافت الحاقیه های رایگان شد.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی بیمه ایران، افزایش نیافتن حق بیمه‌ها بعد از افزایش نرخ دیه در سال جدید را تدبیر بیمه مرکزی در سال جدید اعلام کرد و افزود: اینکه بیمه مرکزی تصمیم گرفت برای پوشش خسارت دیه جدید افزایش یافته، حق بیمه های شخص ثالث را افزایش ندهد باعث خوشحالی مردم شده است اما همه باید توجه کنند که صنعت بیمه کشور نحیف شده و در حال زیان دادن است. حالا سوال مهم اینست که صنعت بیمه چطور باید بار مالی جدید را تحمل کند؟! به گزارش ایسنا، رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا اعلام کرده که به رغم افزایش 10 درصدی نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث در سال جدید افزایش نیافته است: از آنجایی که در جدول حق بیمه شخص ثالث سال 1394، تعهدات مالی به 5.5 میلیون تومان و تعهدات جانی به 220 میلیون تومان در ماههای حرام افزایش یافته است تقاضا می شود بیمه گزاران برای دریافت الحاقیه به شرکت های بیمه صادرکننده بیمه نامه خود مراجعه و نسبت به دریافت الحاقیه اقدام کنند.