وضعیت زرد آب تهران هشداری برای مسئولان

0
۵۱۱ بازدید

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه وضعیت آب در پایتخت زرد اعلام شده گفت: با نوسازی خطوط انتقال آب می توان تا ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری کرده و از وضعیت زرد ظرف دو سال به وضعیت سبز برسیم.‏

دکتر علی محمد شاعری در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: در روزهای اخیر وضعیت تهران و شیراز از نظر منابع آب زرد اعلام شده که این زنگ خطر و هشداری برای مسئولان است که اگر جدی گرفته نشود ممکن است به زودی مانند اصفهان و یزد از نظر منابع آب به وضعیت بحران یا قرمز برسیم.‏
وی با بیان اینکه در مدیریت منابع آب کاهش مصرف مهمترین مسئله ای است که باید رعایت شود اظهار داشت: در حال حاضر از ۳۲۰ لیتر سرانه مصرف که برای هر نفر در پایتخت در مبدأ اختصاص می دهند تنها حدود ۲۵۰ لیتر به درب منازل می رسد یعنی حدود ۷۰ لیتر پرت و هدر رفت آب به دلیل فرسودگی خطوط انتقال آب در پایتخت داریم.‏
رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه این میزان پرت و هدر رفت آب در خطوط انتقال آب حدود ۷۰ درصد است تصریح کرد: با نوسازی این خطوط ظرف یکی دو سال آینده در یک طرح ضربتی می توان بحران آب در پایتخت را مدیریت کرد هدر رفت از وضعیت زرد به وضعیت سبز برسیم.‏
به گفته وی، مدیریت مصرف آب در تهران کلید توسعه پایدار است که تنها با همین یک مورد صرفه جویی در مصرف آب یعنی جلوگیری از هدر رفت در خطوط انتقال می توان تا ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی کرد.‏
شاعری یادآور شد: البته در مدیریت مصرف اقدامات دیگری نظیر آموزش برای کاهش مصرف آب شرب، جدا کردن آب بهداشتی از آب شرب و آب صنعتی، بهینه کردن راندمان مصرف آب در کشاورزی، بالا بردن هزینه مشترکین پرمصرف از دیگر مواردی است که در مدیریت مصرف آب باید در نظر گرفته شود.‏
وی در این زمینه هم مردم هم شهرداری و هم دولت بایستی با یکدیگر همکاری کرده و در مدیریت مصرف آب که بسیار مهمتر و امکان پذیرتر از مدیریت تولید است اقدام کنند.‏
رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تاکید کرد: البته مدیریت تولید آب نیز برای مقابله با بحران های آبی در پایتخت در آینده نیز اجتناب ناپذیر است اما از آنجایی که مدیریت تولید تنها از راهکارهای غیر متعارف مانند انتقال آب از دریای خزر یا خلیج فارس که بسیار پرهزینه بوده و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست میسر می شود لذا برای مدیریت تولید بایستی برنامه ریزی بلند مدت داشت.‏
وی افزود: البته استفاده از آبهای زیر زمینی راهکار دیگری است که گاها مسئولان برای برون رفت از بحران به آن اشاره می کنند اما با توجه به احتمال آلودگی آب های زیر زمینی و همچنین کمبود این منابع در پایتخت و اثرات سوئی که بر بهداشت و سلامت شهروندان می گذارد بهتر است این راهکار عنوان نشود.‏
وی با اشاره به آمارهایی مبنی بر کاهش ۲۷ درصدی ذخیره آب پشت سدهای تهران اظهار داشت: با توجه به افزایش دما و افزایش تبخیر آب در تابستان جاری پیش بینی می شود که این روند کاهش ادامه داشته باشد لذا اقدامات جدی و منابع جایگزین براساس چشم انداز باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.‏

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه وضعیت آب در پایتخت زرد اعلام شده گفت: با نوسازی خطوط انتقال آب می توان تا ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری کرده و از وضعیت زرد ظرف دو سال به وضعیت سبز برسیم.‏

دکتر علی محمد شاعری در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: در روزهای اخیر وضعیت تهران و شیراز از نظر منابع آب زرد اعلام شده که این زنگ خطر و هشداری برای مسئولان است که اگر جدی گرفته نشود ممکن است به زودی مانند اصفهان و یزد از نظر منابع آب به وضعیت بحران یا قرمز برسیم.‏
وی با بیان اینکه در مدیریت منابع آب کاهش مصرف مهمترین مسئله ای است که باید رعایت شود اظهار داشت: در حال حاضر از ۳۲۰ لیتر سرانه مصرف که برای هر نفر در پایتخت در مبدأ اختصاص می دهند تنها حدود ۲۵۰ لیتر به درب منازل می رسد یعنی حدود ۷۰ لیتر پرت و هدر رفت آب به دلیل فرسودگی خطوط انتقال آب در پایتخت داریم.‏
رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه این میزان پرت و هدر رفت آب در خطوط انتقال آب حدود ۷۰ درصد است تصریح کرد: با نوسازی این خطوط ظرف یکی دو سال آینده در یک طرح ضربتی می توان بحران آب در پایتخت را مدیریت کرد هدر رفت از وضعیت زرد به وضعیت سبز برسیم.‏
به گفته وی، مدیریت مصرف آب در تهران کلید توسعه پایدار است که تنها با همین یک مورد صرفه جویی در مصرف آب یعنی جلوگیری از هدر رفت در خطوط انتقال می توان تا ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی کرد.‏
شاعری یادآور شد: البته در مدیریت مصرف اقدامات دیگری نظیر آموزش برای کاهش مصرف آب شرب، جدا کردن آب بهداشتی از آب شرب و آب صنعتی، بهینه کردن راندمان مصرف آب در کشاورزی، بالا بردن هزینه مشترکین پرمصرف از دیگر مواردی است که در مدیریت مصرف آب باید در نظر گرفته شود.‏
وی در این زمینه هم مردم هم شهرداری و هم دولت بایستی با یکدیگر همکاری کرده و در مدیریت مصرف آب که بسیار مهمتر و امکان پذیرتر از مدیریت تولید است اقدام کنند.‏
رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تاکید کرد: البته مدیریت تولید آب نیز برای مقابله با بحران های آبی در پایتخت در آینده نیز اجتناب ناپذیر است اما از آنجایی که مدیریت تولید تنها از راهکارهای غیر متعارف مانند انتقال آب از دریای خزر یا خلیج فارس که بسیار پرهزینه بوده و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست میسر می شود لذا برای مدیریت تولید بایستی برنامه ریزی بلند مدت داشت.‏
وی افزود: البته استفاده از آبهای زیر زمینی راهکار دیگری است که گاها مسئولان برای برون رفت از بحران به آن اشاره می کنند اما با توجه به احتمال آلودگی آب های زیر زمینی و همچنین کمبود این منابع در پایتخت و اثرات سوئی که بر بهداشت و سلامت شهروندان می گذارد بهتر است این راهکار عنوان نشود.‏
وی با اشاره به آمارهایی مبنی بر کاهش ۲۷ درصدی ذخیره آب پشت سدهای تهران اظهار داشت: با توجه به افزایش دما و افزایش تبخیر آب در تابستان جاری پیش بینی می شود که این روند کاهش ادامه داشته باشد لذا اقدامات جدی و منابع جایگزین براساس چشم انداز باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3747