۱۰میلیون حاشیه نشین تحت پوشش بیمه های درمانی قرار گرفتند

0
۳۸۲ بازدید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه حیات بشر نیازمند تحقق عدالت،صلح و حقوق بشر است گفت: نیازمند فصل مشترک ادیان در گسترش مبارزه با خشونت هستیم و بیش از هر زمانی به غمخوارگی ملی و فراملی برای تحقق صلح و عدالت در جهان نیازمندیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه حیات بشر نیازمند تحقق عدالت،صلح و حقوق بشر است گفت: نیازمند فصل مشترک ادیان در گسترش مبارزه با خشونت هستیم و بیش از هر زمانی به غمخوارگی ملی و فراملی برای تحقق صلح و عدالت در جهان نیازمندیم.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در دیدار با کاردینال ترکسن وزیر عدالت و صلح واتیکان  که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: امیدوارم دعای خیر کلیسا همواره پشتوانه ما باشد که مسئولیت مهم رفاه اجتماعی را بر عهده داریم.

وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور کشورمان در خصوص حضور پاپ در امریکا  بیان داشت: ایشان(دکتر روحانی) معتقد بودند که مردم امریکا علاقه و احترام خاصی برای پاپ قائل بودند.

ربیعی با اشاره به اینکه تمامی اصول ادیان الهی بر موضوع عدالت اتفاق نظر دارند اما متاسفانه افراطی گری معضل کنونی جامعه جهانی شده است.

وی ادامه داد: افراطی گری در قرون گذشته که به نام اسلام رواج یافته و با خشونت به آن پاسخ داده می شود مشکل جامعه بشری است در حالیکه این خشونت از جهان غرب به این کشورها وارد شده است.

وزیر کار معتقد است: نفوذ کلیسا با محوریت جمهوری اسلامی ایران می تواند در نزدیکی ملل و همینطور صلح جهانی کمک کند زیرا گفتمان دینی می تواند منجر به صلح و تحقق عدالت شود.

ربیعی با اشاره به وظایف وزارتخانه متبوع خود گفت: مبارزه با فقر، کاستن از رنج مردم ،رفع تبعیض و کمک به توزیع عادلانه تر درآمد از جمله مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی دیگر وظایف وزارتخانه را رسیدگی به وضعیت معلولان جامعه، زنان سرپرست خانوار، جلوگیر از اعتیاد، خشونت و در نهایت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی عنوا ن کرد.

به گفته وزیر کار، همچنین رسیدگی به وضعیت کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست، سالمندان و مستمری بگیران و بازنشستگان بر عهده وزارت رفاه اجتماعی است .

وی با اشاره به اقدام ارزشمند حوزه رفاه اجتماعی توضیح داد: دولت تدبیرو امید طی دو سال فعالیت خود توانسته است ۱۰میلیون نفر از افراد حاشیه نشین را تحت پوشش بیمه های درمانی قرار دهد.

ربیعی در خصوص مسئولیت خود در وزارتخانه ای که با رنج مردم سرو کار دارد، گفت: خدا را شاکرم که مسئولیت وزارتخانه ای را بر عهده دارم که با رنج مردم سروکار دارد و به همین دلیل مسئولیت خود را  برای رفع محرومیت زدایی بیشتر احساس می کنم.

ربیعی همچنین  اعلام آمادگی برای همکاری های مشترک با واتیکان کرد و گفت: موضوع های مشترکی میان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با ا هداف وزارتخانه متبوع شما هماهنگ است ،گفت:  ما با کمال میل تجارب خود مان را در زمینه کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی در اختیار شما قرار دهیم.

وی با اشاره به مفهموم خیر جمعی و اینکه ما باید به انسان ها آموزش بدهیم تا بیشتر در کنار هم بایستند بر« غمخوارگی ملی » تاکید کرد و گفت: نهادهای دینی در آموزش این مفاهیم موثر هستند.

ربیعی با تاکید بر اینکه ما به تقویت حکومت دینی نیازمندیم ،تصریح کرد:متاسفانه فرایندهای جهانی به سمتی پیش می رود که در نوعی سبک زندگی در حال شکل گیری است که در آن کمتر آیین های دینی در زندگی افراد نقش پیدا می کند و من معتقدم و ما باید ورای دینی که داریم نقش دین را در زندگی اجتماعی انسان ها بیشتر کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره جنگ هایی که در اثر افراطی گری در گوشه و کنار جهان اتفاق می افتد به  افزود: کلیسا امروز می تواند از قدرت خودش برای کاهش جنگ  و بیدار کردن وجدان ها  استفاده کند .

ربیعی در بخشی دیگر از این گفت و گو با یادآوری خاطرات گذشته گفت: آموزه های بسیاری از گذشته در ضمیر ما نهادینه شده است که وقتی به آنها تعمق می کنیم به ارزش این آموزه ها بیشتر پی می بریم.

سپس کاردینال «ترکسن» وزیر عدالت و صلح واتیکان، با اشاره به نقش حاکمیتی کلیسا گفت: وظایف ما مثل شما در داخل یک وزارتخانه انجام نمی شود بلکه ما در  شورایی به نام «عدالت و صلح » فعالیت های خود را انجام می دهیم که این شورا  همراه با شوراهای دیگری از سال ۱۹۶۰ آغاز به کار کرده اند.

کاردینال ترکسن در ادامه با اشاره به اینکه این شورا فعالیت های اجتماعی مربوط به افزایش کیفیت زندگی را دنبال می کند گفت: علاوه به امور مربوط به تحقق صلح و عدالت موضوعات مالی، فقر، توسعه برده داری، تجارت اعضای انسان و … نیز در این شورا پیگیری می شود.

وی در این دیدار خواستار استفاده از تجربیات ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص گسترش عدالت اجتماعی و کاهش فقر شد و گفت: ما مایل هستیم در سمیناهایی که در این زمینه برگزار می کنیم با در شما همکاری داشته باشیم .

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=26522