وزیر کشور:کمک اروپا به ایران برای مبارزه با مواد مخدر بسیار ناچیز است

0
۳۱۶ بازدید

وزیر کشور عصر چهارشنبه تاکید کرد: کمک کشورهای اروپایی در مقایسه با هزینه های هنگفت اقتصادی و ۳ هزار و ۷۰۰ شهیدی که ایران در مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده ، بسیار ناچیز است


به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی ایرنا ، عبدالرضا رحمانی فضلی این مطلب را در جمع خبرنگاران و در پایان دیدار با سفرای کشورهای اروپایی مقیم تهران بیان کرد.
وی تصریح کرد: ما خواهان انعکاس فعالیت های انساندوستانه و بشردوستانه ملت ایران به کشورهای اروپایی و مردم دنیا در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر هستیم و کمک های اقتصادی ناچیز آنها در مقایسه با جانفشانی ها و مبارزات نیروهای ایرانی در مقابله با مواد مخدر بسیار ناچیز است.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی در خصوص کمک های تجهیزاتی به ایران از سوی کشورهای اروپایی نیز گفت: متاسفانه در این خصوص ظلم به ایران مضاعف است و اعمال تحریم های ناجوانمردانه اقتصادی علیه ایران باعث جلوگیری از ورود تجهیزات مورد نیاز برای کشف و مقابله با مواد مخدر نیز شده است.
وزیر کشور با اشاره به این که این دومین نشست سفرای اروپایی مقیم تهران با مقام های ایرانی در خصوص مبارزه با مواد مخدر و همکاری با سازمان ملل متحد است، افزود، این همکاری ها از سه سال پیش متوقف شده بود و نخستین نشست در جریان دیدار سفرای اروپایی از مرزهای شرقی در ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۳ انجام شد.
وی افزود: سفرای کشورهای اروپایی در بازدید از مرزهای شرقی کشور (شهر مرزی تایباد) با کوشش ها و تلاش های ایران در مبارزه با مواد مخدر آشنا شدند و درک درستی از مقابله با مواد مخدر پیدا کردند.

رحمانی فضلی گفت: نشست امروز در راستای همان نشست اول بود و سفرا با اظهار رضایت از فعالیت های ایران در مبارزه با مواد مخدر اظهار رضایت کردند و بنا شد تا اطلاعات دقیق و درستی از فعالیت های ایران به کشورهای خود مخابره کنند.
نشست های برگزار شده با سفرای کشورهای اروپایی مقیم تهران در خصوص مبارزه با مواد مخدر با همکاری دفتر سازمان ملل متحد در تهران و ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار می شود.

وزیر کشور عصر چهارشنبه تاکید کرد: کمک کشورهای اروپایی در مقایسه با هزینه های هنگفت اقتصادی و ۳ هزار و ۷۰۰ شهیدی که ایران در مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده ، بسیار ناچیز است


به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی ایرنا ، عبدالرضا رحمانی فضلی این مطلب را در جمع خبرنگاران و در پایان دیدار با سفرای کشورهای اروپایی مقیم تهران بیان کرد.
وی تصریح کرد: ما خواهان انعکاس فعالیت های انساندوستانه و بشردوستانه ملت ایران به کشورهای اروپایی و مردم دنیا در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر هستیم و کمک های اقتصادی ناچیز آنها در مقایسه با جانفشانی ها و مبارزات نیروهای ایرانی در مقابله با مواد مخدر بسیار ناچیز است.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی در خصوص کمک های تجهیزاتی به ایران از سوی کشورهای اروپایی نیز گفت: متاسفانه در این خصوص ظلم به ایران مضاعف است و اعمال تحریم های ناجوانمردانه اقتصادی علیه ایران باعث جلوگیری از ورود تجهیزات مورد نیاز برای کشف و مقابله با مواد مخدر نیز شده است.
وزیر کشور با اشاره به این که این دومین نشست سفرای اروپایی مقیم تهران با مقام های ایرانی در خصوص مبارزه با مواد مخدر و همکاری با سازمان ملل متحد است، افزود، این همکاری ها از سه سال پیش متوقف شده بود و نخستین نشست در جریان دیدار سفرای اروپایی از مرزهای شرقی در ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۳ انجام شد.
وی افزود: سفرای کشورهای اروپایی در بازدید از مرزهای شرقی کشور (شهر مرزی تایباد) با کوشش ها و تلاش های ایران در مبارزه با مواد مخدر آشنا شدند و درک درستی از مقابله با مواد مخدر پیدا کردند.

رحمانی فضلی گفت: نشست امروز در راستای همان نشست اول بود و سفرا با اظهار رضایت از فعالیت های ایران در مبارزه با مواد مخدر اظهار رضایت کردند و بنا شد تا اطلاعات دقیق و درستی از فعالیت های ایران به کشورهای خود مخابره کنند.
نشست های برگزار شده با سفرای کشورهای اروپایی مقیم تهران در خصوص مبارزه با مواد مخدر با همکاری دفتر سازمان ملل متحد در تهران و ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار می شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2755