کد خبر: 1833
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

وزیر نیرو: در سدسازی افراط کردیم

وزیر نیرو: در سدسازی افراط کردیم

وزير نيرو با تاکيد بر مرگ درياچه هاي هامون، اروميه، گاوخوني و بختگان گفت: طي سال هاي گذشته در ساخت سد افراط کرديم‎.‎
حميد چيت چيان با تاکيد بر اينکه بحران آب براي ما يک مسئله بسيار جدي است گفت: منابع آب تجديد شونده کشور از 130 به 120 ميليارد مترمکعب کاهش پيدا کرده است. همچنين سرانه آب تجديد شونده هر ايراني از حدود 4 هزارمترمکعب ابتداي انقلاب به کمتر از 1600 مترمکعب رسيده است‎.‎
وزير نيرو اظهارداشت: يکي از علائم بحران آبي کشور خشک شدن درياچه ها است که مردم به خوبي آن را لمس مي‌کنند. درياچه هاي بختگان، گاوخوني، اروميه و هامون خشک شد و ما اينها را با چشمان خودمان مي بينيم. البته خوشبختانه به هامون امسال يک مقداري آب از طريق رودخانه هيرمند وارد شده و دوباره حياتي پيدا کرده است‎.‎
به گزارش مهر،وي تصريح کرد: همچنين 609 دشت در کشور داريم که در 298 دشت با بيلان منفي آب زير زميني مواجه است يعني آن مقدار آبي که توسط بارش وارد زمين مي شود از آن مقداري که ما برداشت مي کنيم کمتر است. در چند سال گذشته در سدسازي افراط کرديم چون تمام اين سدها بالغ بر 76 ميليارد متر مکعب را مي توانند تنظيم کنند در حالي که ميزان آب موجود در اين سدها 46 ميليارد مترمکعب است‎.‎
چيت چيان ادامه داد: سد ساوه ساخته شد براي اينکه 130 ميليون متر مکعب در خود جاي دهد اما تاکنون 30 ميليون متر مکعب بيشتر در آنجا آب نبوده است. از سويي سد کرخه براي 7 مليارد متر مکعب ساخته شد و بيش از 2.7 ميليارد متر مکعب آب در آنجا جمع نشده است. سد سيمره نيز دو سال به بهره برداري رسيده و نيروگاه آن هم ساخته شد اما چون آب کافي نداشته است آب اصلا نتوانسته وارد نيروگاه شود‎.‎
وزير نيرو افزود: من با صراحت مي گويم 96 ميليارد متر مکعب آبي که از منابع تجديدشونده استفاده مي کنيم خطرناک است؛ اين مقدار بايد به 72 ميليارد متر مکعب برسد و در اين صورت است که درياچه ها به حيات طبيعي خودشان بازمي‌گردند‎.‎
وي خاطرنشان کرد: ما نبايد کشور را از استفاده از آب دريا محروم کنيم اما با توجه به اينکه شيرين کردن آب دريا هزينه زيادي دارد قطعا انتقال اين آب هزينه زيادتري را به همراه خواهد داشت و اين مقرون به صرفه نيست‎.‎