وزیر صنعت، معدن و تجارت:‏از توانمندیهای زنان باید در توسعه اقتصادی کشور بهره گرفت

0
۵۴۵ بازدید

ایرنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تلاش زنان در توسعه پایدار کشور، گفت: زنان نیمی از جامعه ایرانی را تشکیل می دهند که باید از ظرفیت و توانمندیهای آنان در رشد و توسعه اقتصادی کشور بهره گرفت.‏
محمد رضا نعمت زاده روز شنبه درنخستین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی افزود: زنان باید هر چه در توان و ظرفیت خود دارند، در این شرایط کنونی به منصه ظهور برساند.‏
وی با بیان این که، جای تاسف دارد که نیمی از ظرفیت جامعه هنوز در خدمت رشد و تعالی کشور قرار نگرفته است گفت: تجربه دنیا ثابت کرده است که بدون انباشت سرمایه و سود، توسعه ای حاصل نمی شود.‏
نعمت زاده سپس به پدیده قاچاق کالا در کشور اشاره کرد و گفت: قاچاق زایده بیکاری و کم کاری است و هر انسانی اگر شغل مناسبی نداشته باشد به سراغ قاچاق می رود.‏
وی با بیان اینکه، با سرمایه گذاری می توان جلوی پدیده قاچاق را در کشور گرفت، تصریح کرد: برای رشد و توسعه اقتصادی کشور نیاز به نوآوری و ابداع در زمینه های سرمایه گذاری در کشور هستیم.‏
وی با اشاره به حضور خود در مجلس در هفته جاری گفت: به همین منظور ستادی تشکیل داده ایم تا از نظرات بخش خصوصی و دولتی استفاده کرده تا گزارشی از اهداف وزارتخانه در خصوص اقتصادی مقاومتی ارایه دهیم.‏
در ادامه این مراسم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: مطابق داده های مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۲ معادل ۳۷.۶ درصد عنوان شده که سهم مشارکت مردان ۶۳ درصد و نرخ مشارکت زنان ۱۲.۴ درصد بوده است.‏
معاون اول رئیس جمهور افزود: یکی از شاخص هایی که هم اکنون به مرز هشدار در کشور رسیده، بیکاری است که مهمترین دغدغه دولت این است که این بیکاری مربوط به افراد کم سواد و بی سواد نیست و مربوط به افراد تحصیلکرده جامعه است.‏
به گزارش مهر، وی تصریح کرد: نرخ بیکاری در سال ۹۲ به ۱۰.۳ درصد رسیده که این نرخ در میان خانم‌های ۱۵ تا ۲۴ سال ۴۰ درصد و بین مردان در این رده سنی ۲۴درصد است.‏
به گفته جهانگیری، مهمترین چالشی که پیش روی دولت و حکومت در وهله فعلی قرار دارد، مسئله بیکاری است که جز با سرمایه گذاری و رشد اقتصادی میسر نمی شود، البته طرح های زودبازده و سایر عناوینی که در سال های گذشته برای حل معضل بیکاری از سوی دولت اجرا شده بود، منجر به وضعیت نامناسب بانک ها  و اقتصاد کشور شد.‏
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: میلیاردها تومان از منابع بانکی به همین طرح ها اختصاص پیدا کرد و هم اکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها است که چنانچه به بانک ها برگردد مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.‏
وی اظهار داشت: برنامه دولت در سال ۹۳ این است که روند کاهنده تورم را ادامه دهد و در سال جاری به ۲۵ درصد و در سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد ضمن اینکه خروج از رکود نیز در دستور کار قرار دارد.‏
جهانگیری ادامه داد: اگر برخی از طرح های آزاردهنده هم اکنون در اقتصاد کشور وجود نداشت به طور قطع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در این مقطع زمانی صورت نمی دادیم چراکه این طرح ها امروز می تواند تشدید کننده تورم در رکود باشد.‏
وی ادامه داد: برخی آسیب هایی که به دلیلی اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه ها همچون کسری بودجه شدید وجود دارد دولت در اجرای فاز دوم در این مقطع زمانی مصمم کرده است.‏
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: هم اکنون شرکت های مهم تولید کننده انرژی با بحران مواجه هستند و با وجود اینکه قرار بود ۱۵ هزار مگاوات  نیروگاه وارد مدار شود هم اکنون ۳۸۰۰ مگاوات در دستور راه اندازی است.‏
یادآور می شود؛ نخستین نمایشگاه توانمندی های زنان کشور در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی  از روز شنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان حوزه بانوان فعالیت خود را آغاز کرد.‏

ایرنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تلاش زنان در توسعه پایدار کشور، گفت: زنان نیمی از جامعه ایرانی را تشکیل می دهند که باید از ظرفیت و توانمندیهای آنان در رشد و توسعه اقتصادی کشور بهره گرفت.‏
محمد رضا نعمت زاده روز شنبه درنخستین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی افزود: زنان باید هر چه در توان و ظرفیت خود دارند، در این شرایط کنونی به منصه ظهور برساند.‏
وی با بیان این که، جای تاسف دارد که نیمی از ظرفیت جامعه هنوز در خدمت رشد و تعالی کشور قرار نگرفته است گفت: تجربه دنیا ثابت کرده است که بدون انباشت سرمایه و سود، توسعه ای حاصل نمی شود.‏
نعمت زاده سپس به پدیده قاچاق کالا در کشور اشاره کرد و گفت: قاچاق زایده بیکاری و کم کاری است و هر انسانی اگر شغل مناسبی نداشته باشد به سراغ قاچاق می رود.‏
وی با بیان اینکه، با سرمایه گذاری می توان جلوی پدیده قاچاق را در کشور گرفت، تصریح کرد: برای رشد و توسعه اقتصادی کشور نیاز به نوآوری و ابداع در زمینه های سرمایه گذاری در کشور هستیم.‏
وی با اشاره به حضور خود در مجلس در هفته جاری گفت: به همین منظور ستادی تشکیل داده ایم تا از نظرات بخش خصوصی و دولتی استفاده کرده تا گزارشی از اهداف وزارتخانه در خصوص اقتصادی مقاومتی ارایه دهیم.‏
در ادامه این مراسم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: مطابق داده های مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۲ معادل ۳۷.۶ درصد عنوان شده که سهم مشارکت مردان ۶۳ درصد و نرخ مشارکت زنان ۱۲.۴ درصد بوده است.‏
معاون اول رئیس جمهور افزود: یکی از شاخص هایی که هم اکنون به مرز هشدار در کشور رسیده، بیکاری است که مهمترین دغدغه دولت این است که این بیکاری مربوط به افراد کم سواد و بی سواد نیست و مربوط به افراد تحصیلکرده جامعه است.‏
به گزارش مهر، وی تصریح کرد: نرخ بیکاری در سال ۹۲ به ۱۰.۳ درصد رسیده که این نرخ در میان خانم‌های ۱۵ تا ۲۴ سال ۴۰ درصد و بین مردان در این رده سنی ۲۴درصد است.‏
به گفته جهانگیری، مهمترین چالشی که پیش روی دولت و حکومت در وهله فعلی قرار دارد، مسئله بیکاری است که جز با سرمایه گذاری و رشد اقتصادی میسر نمی شود، البته طرح های زودبازده و سایر عناوینی که در سال های گذشته برای حل معضل بیکاری از سوی دولت اجرا شده بود، منجر به وضعیت نامناسب بانک ها  و اقتصاد کشور شد.‏
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: میلیاردها تومان از منابع بانکی به همین طرح ها اختصاص پیدا کرد و هم اکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها است که چنانچه به بانک ها برگردد مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.‏
وی اظهار داشت: برنامه دولت در سال ۹۳ این است که روند کاهنده تورم را ادامه دهد و در سال جاری به ۲۵ درصد و در سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد ضمن اینکه خروج از رکود نیز در دستور کار قرار دارد.‏
جهانگیری ادامه داد: اگر برخی از طرح های آزاردهنده هم اکنون در اقتصاد کشور وجود نداشت به طور قطع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در این مقطع زمانی صورت نمی دادیم چراکه این طرح ها امروز می تواند تشدید کننده تورم در رکود باشد.‏
وی ادامه داد: برخی آسیب هایی که به دلیلی اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه ها همچون کسری بودجه شدید وجود دارد دولت در اجرای فاز دوم در این مقطع زمانی مصمم کرده است.‏
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: هم اکنون شرکت های مهم تولید کننده انرژی با بحران مواجه هستند و با وجود اینکه قرار بود ۱۵ هزار مگاوات  نیروگاه وارد مدار شود هم اکنون ۳۸۰۰ مگاوات در دستور راه اندازی است.‏
یادآور می شود؛ نخستین نمایشگاه توانمندی های زنان کشور در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی  از روز شنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان حوزه بانوان فعالیت خود را آغاز کرد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1257