کد خبر: 5349
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۳

وزیر اقتصاد:‏ وابستگی به نفت باید کاهش یابد

وزیر اقتصاد:‏ وابستگی به نفت باید کاهش یابد

گروه توسعه: وزير اقتصاد با بيان اينکه هدف سياست هاي اقتصاد مقاومتي اين است که رشد اقتصادي را افزايش دهد،گفت:وزارت اقتصاد به تبعيت از اين سياست، برنامه هاي راهبردي خود را تنظيم کرده، ضمن آنکه بايد وابستگي بودجه به منابع نفتي کاهش يابد.‏

به گزارش جهان اقتصاد، علي طيب نيا با ابراز خرسندي از کوتاه شدن فرآيند ترخيص کالا از گمرکات کشور گفت: اين امر در پي اجراي طرح هاي الکترونيکي از جمله دور اظهاري در گمرک صورت گرفته است.‏
وي که در مراسم تبيين سند راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي سخن مي گفت، الکترونيکي شدن پرداخت ها، کوتاه تر شدن فرآيند ترخيص کالا در مورد محموله هاي وارداتي و صادراتي و ترانزيت را گام مثبتي در جهت تسهيل تجارت و رشد اقتصادي اعلام کرد و افزود: هزينه هاي بخش خصوصي در راستاي اقدامات انجام شده در گمرک 28 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است.‏
وي تصريح کرد: سامانه اظهار از راه دور در تعداد زيادي از گمرکات و پرداخت الکترونيکي در 10 گمرک اصلي کشور اجرايي شده است.‏
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: فرآيند ترخيص کالا براي صادرات از 7 روز به 1 روز و براي واردات از 26 روز به 3 روز کاهش يافته است.‏
طيب نيا در توضيح اقدامات دولت براي بهبود معيشت مردم گفت: مردم انتظار دارند ما به سرعت اقتصاد را از وضعيت فعلي عبور دهيم و،آن را به ثبات برسانيم، اين خواست مردم، مقام معظم رهبري و دولت است.‏
وزير اقتصاد با بيان اينکه هدف سياست هاي اقتصاد مقاومتي اين است که رشد اقتصادي را افزايش دهد تصريح کرد، وزارت اقتصاد به تبعيت از اين سياست، برنامه هاي راهبردي خود را تنظيم کرده است، ضمن آنکه بايد وابستگي بودجه به منابع نفتي کاهش يابد و سهم درآمد هاي پاک مالياتي در بودجه دولت بالا برود تا اقتصاد آسيب پذير نباشد.‏