کد خبر: 4737
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۳
گروه : ارتباطات

وزیر ارتباطات خبر داد: واگذاری مجوز نسل سوم در هفته دولت

وزیر ارتباطات خبر داد: واگذاری مجوز نسل سوم در هفته دولت

گروه امورزيربنايي: وزير ارتباطات تاکيد کرد که به عنوان هفتادمين وزير ارتباطات کشور تلاش دارد تا پايان هفته دولت ارائه نسل سه به مردم را عملياتي کند.‏

محمود واعظي درباره روند واگذاري مجوز نسل‌هاي بالاتر ارتباطي به اپراتورها گفت: تاکنون يکي از اپراتورها به طور صد‌درصد مذاکرات خود را انجام داده و اپراتور ديگر نيز تا دو روز پيش حدود 85 تا 90 درصد مذاکرات را پيش برده و اميدواريم در هفته دولت اين کار انجام شود. به گفته او از ديگر تصميمات مهم آن است که اينترنت به روستاها ببريم و در اين راستا تاکنون 6000 روستاي کشور به اينترنت دسترسي پيدا کرده که اميدواريم اين روند تا پايان سال به حدود 15 هزار روستا و تا پايان دوره دولت به تمامي روستاهاي کشور برسد.‏
واعظي در ادامه در پاسخ به اين سوال که آيا اپراتورهايي که هنوز براي ارائه نسل سه و نسل‌هاي بالاتر از آن مجوزي دريافت نکرده‌اند مجاز به انجام تبليغات در اين زمينه هستند، اظهار کرد: به هر حال قطعا اين اپراتورها مجوزهاي لازم را دريافت خواهند کرد و دليل اين که تاکنون اين مجوزها به آن ارائه نشده آن است که از نظر قانوني دوره انحصار رايتل به پايان نرسيده است.‏
وي ادامه داد: بر اين اساس 31 مرداد ماه دوره انحصار اپراتور سوم به پايان رسيده و ما اين آمادگي را داريم که از اول شهريور ماه به ارائه نسل‌هاي بالاتر براي اپراتورهاي قبلي بپردازيم.‏
وزير ارتباطات همچنين به سرمايه‌گذاري که توسط اپراتورها در زمينه ورود نسل‌ها بالاتر صورت گرفته اشاره کرد و گفت:‌ در اين حوزه سرمايه‌گذاري چند هزار ميليارد صورتي گرفته و اپراتورها هم انتظار دارند که مردم بدانند درکشور چه کاري انجام شده است و اين طور نباشد که مانند يک افتتاحيه ساده که براي يکي از پروژه هاي معمولي که شايد 0.1 اين پروژه سرمايه‌گذاري نداشته برخورد شود.‏
او در ادامه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر واگذاري اينترنت نسل سه توسط اپراتورهاي اول و دوم در برخي نقاط توضيح داد: براي اپراتور دوم در ابتدا هماهنگي‌هايي صورت گرفته بود که تا به صورت آزمايشي در هفت نقطه خدمات نسل سه ارائه شود اما به تدريج با هماهنگي سازمان تنظيم مقررات ارتباطات تعداد اين نقاط در تهران افزايش يافته و حتي شهرستان‌هاي مختلف به اين ليست خواهند پيوست چرا که ارائه 3‏G‏ يک کار بزرگ است که لازم است نقايص آن در عمل مشاهده شود تا در زمان اجراي سراسري کمترين نقايص را داشته باشد.‏
وي همچنين عنوان کرد: در واقع براي انجام کارهاي فني و الکترونيکي همواره برخي نقاط ضعف وجود دارد و ما مي خواهيم اين پروژه با کمترين نقاط ضعف اجرايي شود علاوه بر اين من تبليغي از اين اپراتورها نديدم که در آن اعلام شده باشد آنها به ارائه نسل سه پرداخته‌اند بلکه تا جايي که مي دانم اين گونه اعلام شده است که تجهيزات لازم را فراهم کرده‌اند.‏
واعظي درباره پيوست فرهنگي هم اظهار کرد: کارهاي مربوط به پيوست فرهنگي انجام شده و ما منتظر جلسه‌اي هستيم که در آن نتيجه بررسي‌هاي صورت گرفته بر روي اين پيوست اعلام شود؛ تا زمان عدم اعلام اين موضوع آن چه در پيوست فرهنگي در نظر گرفته شده توسط اپراتورها اجرا خواهد شد تا پس از تصويب اين پيوست ملاحظات فرهنگي به شکل مصوب مورد پيگيري قرار گيرد.‏