وزارت صنعت و تجارت افشاگری کند/ تبلیغ کالای خارجی به نام ایرانی در رسانه ملی

0
۵۰۳ بازدید

ایسنا: وارداتی بودن کالاهایی که با نام کالای ایرانی در تلویزیون تبلیغ می‌شوند باید از سوی رسانه‌های ملی و وزارتخانه‌های مربوطه افشا شود.‏
محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران درباره‌ تبلیغات کالاهای خارجی در صدا‌وسیما با نام کالای ایرانی بیان کرد: بسیاری از برنج‌هایی که تحت عنوان برنج ایرانی در تلویزیون تبلیغ می‌شود از پاکستان و هندوستان وارد شده است.‏
وی ادامه داد: برای جلوگیری از چنین تخلفاتی وزارتخانه‌های مربوطه مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی تولید داخل‌بودن این کالاها را تایید کند.‏
برخوردار با اشاره به این‌که برخی از کالاها زیر نظر برندهای خاص و تحت لیسانس آنها هستند، بیان کرد: تبلیغات این کالاها که در داخل تولید می‌شود، اما تحت یک برند خاص هستند توجیه دارد.‏
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که صدا‌وسیما با پخش چنین تبلیغاتی آدرس غلط به مردم می‌دهد، تصریح کرد: تلویزیون باید بر روند پخش تبلیغات خود نظارت داشته و از وزارتخانه‌های مربوطه تاییدیه‌های لازم برای پخش این قبیل آگهی‌ها را دریافت کند.‏
وی با بیان این‌که چنین تاییدیه‌هایی برای جلوگیری از تخلفات لازم است، خاطر نشان کرد: رسانه‌های عمومی باید در مورد این موضوع افشاگری کرده و مانع از تبلیغ کالاهای ایرانی در رسانه ملی شوند.‏
به گفته برخوردار برخی از کالاهایی که در رسانه ملی تبلیغ می‌شود آنقدر ساده است که قطعات آن وارد شده و بعد در داخل سرهم می‌شود و برای تبلیغ می‌گویند که این کالا صد‌درصد ایرانی است ولی کالاهایی که قطعات آن وارداتی است، صد‌درصد ایرانی نیست.‏
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که بهترین مرجع برای تایید ایرانی‌ و یا وارداتی بودن کالاهایی که قرار است در تلویزیون تبلیغ شود، وزارتخانه‌های مرتبط هستند، اظهار کرد: وزارتخانه باید در این مورد افشاگری کند، زیرا به‌طور مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تمامی واحد‌های تولیدی در داخل کشور را دارد و می‌تواند تایید کند که کالایی که در تلویزیون با نام ایرانی تبلیغ می‌کند صحت دارد یا خیر.‏
وی در پایان با تاکید بر این‌که وزارت جهاد کشاورزی آمار و اطلاعات مربوط به واردات برنج و گندم و سایر محصولات کشاورزی را دارد، گفت: این اطلاعات برای اثبات ایرانی و یا وارداتی‌بودن کالاهایی که در رسانه ملی تبلیغ می‌شود کافی است و این وزارتخانه‌ها می‌توانند وارداتی‌بودن کالاهایی که به نام ایرانی در تلویزیون تبلیغ می‌شوند افشا کنند. ‏

ایسنا: وارداتی بودن کالاهایی که با نام کالای ایرانی در تلویزیون تبلیغ می‌شوند باید از سوی رسانه‌های ملی و وزارتخانه‌های مربوطه افشا شود.‏
محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران درباره‌ تبلیغات کالاهای خارجی در صدا‌وسیما با نام کالای ایرانی بیان کرد: بسیاری از برنج‌هایی که تحت عنوان برنج ایرانی در تلویزیون تبلیغ می‌شود از پاکستان و هندوستان وارد شده است.‏
وی ادامه داد: برای جلوگیری از چنین تخلفاتی وزارتخانه‌های مربوطه مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی تولید داخل‌بودن این کالاها را تایید کند.‏
برخوردار با اشاره به این‌که برخی از کالاها زیر نظر برندهای خاص و تحت لیسانس آنها هستند، بیان کرد: تبلیغات این کالاها که در داخل تولید می‌شود، اما تحت یک برند خاص هستند توجیه دارد.‏
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که صدا‌وسیما با پخش چنین تبلیغاتی آدرس غلط به مردم می‌دهد، تصریح کرد: تلویزیون باید بر روند پخش تبلیغات خود نظارت داشته و از وزارتخانه‌های مربوطه تاییدیه‌های لازم برای پخش این قبیل آگهی‌ها را دریافت کند.‏
وی با بیان این‌که چنین تاییدیه‌هایی برای جلوگیری از تخلفات لازم است، خاطر نشان کرد: رسانه‌های عمومی باید در مورد این موضوع افشاگری کرده و مانع از تبلیغ کالاهای ایرانی در رسانه ملی شوند.‏
به گفته برخوردار برخی از کالاهایی که در رسانه ملی تبلیغ می‌شود آنقدر ساده است که قطعات آن وارد شده و بعد در داخل سرهم می‌شود و برای تبلیغ می‌گویند که این کالا صد‌درصد ایرانی است ولی کالاهایی که قطعات آن وارداتی است، صد‌درصد ایرانی نیست.‏
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که بهترین مرجع برای تایید ایرانی‌ و یا وارداتی بودن کالاهایی که قرار است در تلویزیون تبلیغ شود، وزارتخانه‌های مرتبط هستند، اظهار کرد: وزارتخانه باید در این مورد افشاگری کند، زیرا به‌طور مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تمامی واحد‌های تولیدی در داخل کشور را دارد و می‌تواند تایید کند که کالایی که در تلویزیون با نام ایرانی تبلیغ می‌کند صحت دارد یا خیر.‏
وی در پایان با تاکید بر این‌که وزارت جهاد کشاورزی آمار و اطلاعات مربوط به واردات برنج و گندم و سایر محصولات کشاورزی را دارد، گفت: این اطلاعات برای اثبات ایرانی و یا وارداتی‌بودن کالاهایی که در رسانه ملی تبلیغ می‌شود کافی است و این وزارتخانه‌ها می‌توانند وارداتی‌بودن کالاهایی که به نام ایرانی در تلویزیون تبلیغ می‌شوند افشا کنند. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1080