کد خبر: 4573
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۳

ورود به صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان با سرمایه اندک

ورود به صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان با سرمایه اندک

گروه بازارسرمایه : مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، میزان تامین مالی از سوی مردم را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مردم می‌توانند از میزان ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان در «صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان» سرمایه گذاری کنند

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، میزان تامین مالی از سوی مردم را ۱۰۰میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مردم می‌توانند از میزان ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان در «صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان» سرمایه گذاری کنند.
ایوب باقرتبار در خصوص انتشار اوراق صندوق سرمایه گذاری زمین‌وساختمان، گفت: این صندوق با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و با مشارکت یک بخش خصوصی راه اندازی خواهد شد که مردم در سود و زیان ساخت واحد‌ها مشارکت خواهند کرد.
واگذاری سهام ۴۵۱ویلا در دماوند
باقرتبار با اشاره به اینکه زیرساخت‌های این طرح را بخش خصوصی آماده کرده است نیز اظهارداشت: در صندوق سرمایه گذاری زمین و مسکن ۴۵۱ قطعه تفکیک شده بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر قرار دارد که به صورت ویلایی ساخته خواهد شد، همچنین تعداد زیادی از آن‌ها پروانه ساخت گرفته‌اند و به دنبال سندهای تفکیکی هستیم. همچنین، آب و برق مهیا شده است و گاز نیز در حال راه اندازی است.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ادامه داد: البته باید توجه داشت که ساخت ویلا‌ها به منابع مالی نیاز دارد و قرار است با فروش یونیت‌ها در قالب «صندوق سرمایه‌گذاری زمین‌وساختمان» به مردم، منابع مالی پروژه تامین شود و از سود و زیان طرح به دارندگان یونیت سود پرداخت خواهد شد.
داشتن یونیت به معنای داشتن ویلا نیست
وی همچنین با اشاره به اینکه مدت زمان ساخت ویلا‌ها ۴ ساله تعیین شده است، افزود: داشتن یونیت به معنای خرید ویلا نیست و مردم در سود و زیان طرح شریک هستند، البته بعد از ساخت ویلا‌ها با تصمیمی که هیئت مدیره در خصوص نحوه واگذاری آن‌ها می‌گیرد اقدام به فروش خواهد کرد.
سودی بالا‌تر از بازده بانکی
باقر تبار با بیان این مطلب که این طرح با نام «آویشن» در دماوند ساخته خواهد شد نیز تصریح کرد: طبق برآوردهای اولیه این پروژه توجیه اقتصادی خوبی دارد و سود آن بالا‌تر از نرخ سود بانکی و چیزی در حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد خواهد بود البته لازم به ذکر است که سود پرداختی به مردم از سود پروژه است و مردم در سود و زیان شریک هستند و باید با مطالعه طرح توجیهی و سنجیدن شرایط اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
تامین مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، میزان تامین مالی از سوی مردم را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مردم می‌توانند از میزان ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان در «صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان» سرمایه گذاری کنند.
به گزارش ایلنا ، وی در خصوص انتشار اوراق طرح نیز اظهار داشت: سازمان بورس طبق تقاضای دریافتی از سازمان زمین و مسکن زمین‌ها را دیده و طبق بررسی‌هایی که انجام داده است، موافقت اصولی را صادر کرد و سازمان ملی زمین و مسکن در حال آماده کردن مدارک است که فکر می‌کنم حدود دو تا سه ماه زمان ببرد.