وحدت اصلاح‌طلبان درشورای شهر

0
۹۹۱ بازدید

محمدکیانوش راد_فعال سیاسی اصلاح طلب

لیست شورای عالی اصلاحات بعد از فراز و نشیب‌های فراوان معرفی‌شد. نکته‌ای که درشکل‌گیری شورای عالی اصلاح طلبان مد نظر بوده در وحله اول ایجاد همگرایی درمیان احزاب وتشکل‌های اصلاح طلب بود. حرکت اصلاح طلبان هنگامی که مبتنی برحرکت جبهه‌ای قرار گرفت توانست در سال ۹۲ به موفقیت منجر شود. در انتخابات مجلس نیز به رغم همه مشکلات و همه محدودیت‌های موجود، جبهه اصلاح طلبان توانست نشان دهد که با حرکت جمعی می‌توان در مقابل رقیبی که ناتوان از اداره کشور است، هم آوردی کنند. اصلاح طلبلان با دستان بسته ومحدودیت‌های مختلف اگرچه به ایده العال‌های خود درانتخابات مجلس دست نیافتند اما، توانستند از دلواپسان برای حضور درمجلس و کارشکنی  آنها علیه دولت روحانی معانعت به عمل آوردند. امروز نیز انتخابات شورای شهرهمان صحنه و تداوم همان استراتژی جبهه‌ای عمل کردن طیف اصلاح طلبان و اعتدالگریان وحتی برخی اصولگریان معتدل، به ‌درون جبهه دوری از تندروی است. لیست ارئه شده بدون تردید می‌تواند حاوی برخی از انتقادات و یا ضعیف‌های اندک احتمالی باشد وشاید می‌توانست از قوت بیشتری نیز برخوردار باشد اما، آنچه اهمیت دارد این است که مجموعه احزاب اصلاح طلب و چهره‌های حقیقی مورد اعتماد گروه‌های اصلاح طلب در یک حرکت جمعی و رعایت چارچوب‌های مورد توافق توانستند به ارئه لیستی نائل شوند. به نظر نویسنده به رغم برخی از کاستی‌ها نباید مساله اصلی همچنان رو در روی توسعه کشور، یعنی جریان تندرو را  نادیده گرفت. برخی ازکاندیداها و شخصیت‌های ممتاز اصلاح‌طلب با کناره‌گیری خویش از کاندیداتوری و سپردن عرصه رقابت با اصولگرایان تندرو به لیست شورای سیاستگذاری حرکت مثبتی انجام دادند. برخی نیز  با کناره گیری خود نشان دادند که مساله آنان مساله فردی ویا در سطح دیگر، مساله تشخیص فردی وگروهی نیست. اصلاح طلبان درحمایت از لیست واحد اصلاح طلب واعتدالگریان شورای شهر می‌باید تجربه‌های روشن تری را برای آینده خود ذخیره کنند. موفقیت در شورای شهرکمتر از انتخاب  ریاست جمهوری نیست اما، انتخابات شورای شهر نباید انتخابات ریاست جمهوری را تحت الشعاع خود قرار دهد و برخی از نارسایی هاو دلخوری ها  که در جای خود نیز می‌تواند درست ومنطقی باشد نباید به مانع بر سراجماع اصلاح‌طلبان و ایجاد روحیه نامید در میان مردم تبدیل شود. به نظر می‌‌رسد شاید با طرح برخی از کاستی‌ها توسط افراد ذی نفع و یا برخی از گروه‌های تا حدی ناراضی، بتوان با رایزنی‌های بیشتر تغییرات اندگی نیز درلیست اعلام شده برای ارتقاء و تقویت بیشتر آن در نظر داشت. عمومی کردن انتقادات در فضای عمومی نمی‌تواند به انسجام اصلاح‌طلبان در ذهینت مردم کمک نماید. به همین دلیل نباید انتقادات را به صلاحدید  کلان جریان اصلاحات غلبه داد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=59955