کد خبر: 3144
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

وجود ۲۵ تن سم فاسد در انبارهای جهاد کشاورزی خراسان

وجود ۲۵ تن سم فاسد در انبارهای جهاد کشاورزی خراسان

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي گفت: در حال حاضر 25 تن سم منقضي شده در انبارهاي سازمان جهاد کشاورزي وجود دارد که براي امحاي آن به اعتبار نياز داريم.‏

غلامحسين ساربان در گفت‌وگو با ايسنا ، بيان کرد: 25 تن سم انبار شده در سازمان جهاد کشاورزي طي سه سال گذشته به تدريج از قاچاق‌چيان، کشف و انبار شده اما اعتباري براي امحاي آنها نداريم.‏
وي ادامه داد: يکي از راه‌هاي تامين اعتبار براي امحاي سم، تخصيص منابع دولتي و راه ديگر اخذ هزينه امحاي سم از قاچاقچيان است که براي اين امر مجوز قضايي لازم است. سموم منقضي شده در کارخانجات خاص و پس از پرداخت هزينه‌ لازم با روش‌هاي علمي امحا مي‌شوند.‏
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي بيان کرد: سمومي که در چرخه توزيع براي مصرف کشاورزان توصيه مي‌شود بايد داراي ليبل فارسي، تاريخ توليد، تاريخ انقضا و نام شرکت سازنده باشد. در صورت پايان زمان انقضاي سم، ماده موثر سم کم شده و داراي کارايي لازم نخواهد بود، همچنين در صورت يخ‌زدگي سم به ماده شيميايي ديگري تبديل مي‌شود که براي محصولات کشاورزي و محيط زيست خطرناک است.‏
ساربان اظهار کرد: سموم به چهار دسته مختلف تقسيم مي‌شود. نخستين دسته سمومي هستند که تاريخ انقضا آنها گذشته است. در اين دسته سموم با توجه به تغيير شکل ظاهري يا کاهش تاثير ماده موثر اين سم، بررسي‌هاي لازم انجام مي‌شود و در صورتي که نتايج کنترل کيفيت سم تاييد شود سم قابل مصرف خواهد بود.‏
وي ادامه داد: دسته دوم سمومي هستند که از فهرست سموم مجاز کشور حذف شده‌اند و نبايد در چرخه توزيع قرار داشته باشند. اين دسته از سموم چنانچه در فروشگاه‌ها مشاهده شوند تقلبي محسوب شده و ضبط مي‌شوند، اين دسته از سموم مجوز ورود به کشور را نداشته و معمولا در کارگاه‌هاي غيرمجاز توليد مي‌شوند که در صورت مصرف توسط کشاورزان خسارت‌هاي جدي را ايجاد مي‌کنند.‏
معاون سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي بيان کرد: دسته بعدي سمومي هستند که داراي برچسب غير فارسي بوده، اين دسته از سموم جزء سموم قاچاق محسوب مي‌شود و مشابه کالاي قاچاق با آنها برخورد خواهد شد، بر چسب سموم بايد به تاييد هيات نظارت بر سموم رسيده و قابل بهره‌برداري براي کشاورزان باشد.‏
ساربان اظهار کرد: مصرف سمومي که تاريخ انقضا آن‌ها گذشته و از نظر ظاهري مشکلي ندارند پس از انجام کنترل آزمايش کيفيت براي يک دوره اجرايي قابل توصيه خواهد بود. بايد بر روي اين دسته از سموم برچسب تاريخ آزمايش قيد شده باشد و در صورت امکان برگه آناليز و صورت جلسه آزمايش به متقاضي تحويل داده شود. ‏