وجود ۲۵ تن سم فاسد در انبارهای جهاد کشاورزی خراسان

0
۶۳۸ بازدید

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ۲۵ تن سم منقضی شده در انبارهای سازمان جهاد کشاورزی وجود دارد که برای امحای آن به اعتبار نیاز داریم.‏

غلامحسین ساربان در گفت‌وگو با ایسنا ، بیان کرد: ۲۵ تن سم انبار شده در سازمان جهاد کشاورزی طی سه سال گذشته به تدریج از قاچاق‌چیان، کشف و انبار شده اما اعتباری برای امحای آنها نداریم.‏
وی ادامه داد: یکی از راه‌های تامین اعتبار برای امحای سم، تخصیص منابع دولتی و راه دیگر اخذ هزینه امحای سم از قاچاقچیان است که برای این امر مجوز قضایی لازم است. سموم منقضی شده در کارخانجات خاص و پس از پرداخت هزینه‌ لازم با روش‌های علمی امحا می‌شوند.‏
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: سمومی که در چرخه توزیع برای مصرف کشاورزان توصیه می‌شود باید دارای لیبل فارسی، تاریخ تولید، تاریخ انقضا و نام شرکت سازنده باشد. در صورت پایان زمان انقضای سم، ماده موثر سم کم شده و دارای کارایی لازم نخواهد بود، همچنین در صورت یخ‌زدگی سم به ماده شیمیایی دیگری تبدیل می‌شود که برای محصولات کشاورزی و محیط زیست خطرناک است.‏
ساربان اظهار کرد: سموم به چهار دسته مختلف تقسیم می‌شود. نخستین دسته سمومی هستند که تاریخ انقضا آنها گذشته است. در این دسته سموم با توجه به تغییر شکل ظاهری یا کاهش تاثیر ماده موثر این سم، بررسی‌های لازم انجام می‌شود و در صورتی که نتایج کنترل کیفیت سم تایید شود سم قابل مصرف خواهد بود.‏
وی ادامه داد: دسته دوم سمومی هستند که از فهرست سموم مجاز کشور حذف شده‌اند و نباید در چرخه توزیع قرار داشته باشند. این دسته از سموم چنانچه در فروشگاه‌ها مشاهده شوند تقلبی محسوب شده و ضبط می‌شوند، این دسته از سموم مجوز ورود به کشور را نداشته و معمولا در کارگاه‌های غیرمجاز تولید می‌شوند که در صورت مصرف توسط کشاورزان خسارت‌های جدی را ایجاد می‌کنند.‏
معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: دسته بعدی سمومی هستند که دارای برچسب غیر فارسی بوده، این دسته از سموم جزء سموم قاچاق محسوب می‌شود و مشابه کالای قاچاق با آنها برخورد خواهد شد، بر چسب سموم باید به تایید هیات نظارت بر سموم رسیده و قابل بهره‌برداری برای کشاورزان باشد.‏
ساربان اظهار کرد: مصرف سمومی که تاریخ انقضا آن‌ها گذشته و از نظر ظاهری مشکلی ندارند پس از انجام کنترل آزمایش کیفیت برای یک دوره اجرایی قابل توصیه خواهد بود. باید بر روی این دسته از سموم برچسب تاریخ آزمایش قید شده باشد و در صورت امکان برگه آنالیز و صورت جلسه آزمایش به متقاضی تحویل داده شود. ‏

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ۲۵ تن سم منقضی شده در انبارهای سازمان جهاد کشاورزی وجود دارد که برای امحای آن به اعتبار نیاز داریم.‏

غلامحسین ساربان در گفت‌وگو با ایسنا ، بیان کرد: ۲۵ تن سم انبار شده در سازمان جهاد کشاورزی طی سه سال گذشته به تدریج از قاچاق‌چیان، کشف و انبار شده اما اعتباری برای امحای آنها نداریم.‏
وی ادامه داد: یکی از راه‌های تامین اعتبار برای امحای سم، تخصیص منابع دولتی و راه دیگر اخذ هزینه امحای سم از قاچاقچیان است که برای این امر مجوز قضایی لازم است. سموم منقضی شده در کارخانجات خاص و پس از پرداخت هزینه‌ لازم با روش‌های علمی امحا می‌شوند.‏
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: سمومی که در چرخه توزیع برای مصرف کشاورزان توصیه می‌شود باید دارای لیبل فارسی، تاریخ تولید، تاریخ انقضا و نام شرکت سازنده باشد. در صورت پایان زمان انقضای سم، ماده موثر سم کم شده و دارای کارایی لازم نخواهد بود، همچنین در صورت یخ‌زدگی سم به ماده شیمیایی دیگری تبدیل می‌شود که برای محصولات کشاورزی و محیط زیست خطرناک است.‏
ساربان اظهار کرد: سموم به چهار دسته مختلف تقسیم می‌شود. نخستین دسته سمومی هستند که تاریخ انقضا آنها گذشته است. در این دسته سموم با توجه به تغییر شکل ظاهری یا کاهش تاثیر ماده موثر این سم، بررسی‌های لازم انجام می‌شود و در صورتی که نتایج کنترل کیفیت سم تایید شود سم قابل مصرف خواهد بود.‏
وی ادامه داد: دسته دوم سمومی هستند که از فهرست سموم مجاز کشور حذف شده‌اند و نباید در چرخه توزیع قرار داشته باشند. این دسته از سموم چنانچه در فروشگاه‌ها مشاهده شوند تقلبی محسوب شده و ضبط می‌شوند، این دسته از سموم مجوز ورود به کشور را نداشته و معمولا در کارگاه‌های غیرمجاز تولید می‌شوند که در صورت مصرف توسط کشاورزان خسارت‌های جدی را ایجاد می‌کنند.‏
معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: دسته بعدی سمومی هستند که دارای برچسب غیر فارسی بوده، این دسته از سموم جزء سموم قاچاق محسوب می‌شود و مشابه کالای قاچاق با آنها برخورد خواهد شد، بر چسب سموم باید به تایید هیات نظارت بر سموم رسیده و قابل بهره‌برداری برای کشاورزان باشد.‏
ساربان اظهار کرد: مصرف سمومی که تاریخ انقضا آن‌ها گذشته و از نظر ظاهری مشکلی ندارند پس از انجام کنترل آزمایش کیفیت برای یک دوره اجرایی قابل توصیه خواهد بود. باید بر روی این دسته از سموم برچسب تاریخ آزمایش قید شده باشد و در صورت امکان برگه آنالیز و صورت جلسه آزمایش به متقاضی تحویل داده شود. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3144