واگذاری شرکت های نفتی روی میز هیات واگذاری

0
۶۵۰ بازدید

گروه بازارسرمایه : جلسه تعیین تکلیف واگذاری، انحلال، تحصیل یا سایر روشهای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای نفت ایران، ملی گاز ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران روز شنبه در سازمان خصوصی سازی تشکیل و مقرر شد پیشنهاد تعیین تکلیف این شرکتها برای تصویب در هیأت واگذاری مطرح شود .
جلسه تعیین تکلیف واگذاری، انحلال، تحصیل یا سایر روشهای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای نفت ایران، ملی گاز ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران روز شنبه در سازمان خصوصی سازی تشکیل و مقرر شد پیشنهاد تعیین تکلیف این شرکتها برای تصویب در هیأت واگذاری مطرح شود.
بر اساس این گزارش، در این جلسه که با حضور رئیس و اعضای هیأت عامل سازمان خصوصی سازی و نیز معاون برنامه ریزی وزارت نفت، رؤسای شرکتهای مادر تخصصی زیرمجموعه وزارت نفت و نمایندگان این شرکتها برگزار شد تمامی شرکت های باقیمانده زیرمجموعه وزارت نفت یک به یک بررسی شدند و پیشنهاد جامعی برای تصویب هیأت واگذاری آماده شد تا هیأت واگذاری تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه باشد.
بر اساس این گزارش؛ این پیشنهاد همچنین شامل برنامه زمان بندی و روش واگذاری و سایر شرایط فروش این شرکتها است.
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۳ براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سال پایانی واگذاری ها است و کلیه شرکت های دولتی باید تا پایان این سال تعیین تکلیف شوند.

گروه بازارسرمایه : جلسه تعیین تکلیف واگذاری، انحلال، تحصیل یا سایر روشهای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای نفت ایران، ملی گاز ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران روز شنبه در سازمان خصوصی سازی تشکیل و مقرر شد پیشنهاد تعیین تکلیف این شرکتها برای تصویب در هیأت واگذاری مطرح شود .
جلسه تعیین تکلیف واگذاری، انحلال، تحصیل یا سایر روشهای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای نفت ایران، ملی گاز ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران روز شنبه در سازمان خصوصی سازی تشکیل و مقرر شد پیشنهاد تعیین تکلیف این شرکتها برای تصویب در هیأت واگذاری مطرح شود.
بر اساس این گزارش، در این جلسه که با حضور رئیس و اعضای هیأت عامل سازمان خصوصی سازی و نیز معاون برنامه ریزی وزارت نفت، رؤسای شرکتهای مادر تخصصی زیرمجموعه وزارت نفت و نمایندگان این شرکتها برگزار شد تمامی شرکت های باقیمانده زیرمجموعه وزارت نفت یک به یک بررسی شدند و پیشنهاد جامعی برای تصویب هیأت واگذاری آماده شد تا هیأت واگذاری تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه باشد.
بر اساس این گزارش؛ این پیشنهاد همچنین شامل برنامه زمان بندی و روش واگذاری و سایر شرایط فروش این شرکتها است.
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۳ براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سال پایانی واگذاری ها است و کلیه شرکت های دولتی باید تا پایان این سال تعیین تکلیف شوند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1097