کد خبر: 751
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۳

واگذاری‌های خصوصی‌سازی آب رفت

واگذاری‌های خصوصی‌سازی آب رفت

ایستانیوز: سازمان خصوصی سازی اعلام کرد از ابتدا تا نیمه اسفند پارسال ۱۶۰.۹ هزار میلیارد ریال سهم فروخته که در مقایسه با عملکرد اعلامی این سازمان تا پایان بهمن، ۸۰۰ میلیارد ریال کاهش را نشان می دهد .
در حالی که سازمان خصوصی سازی در عملکرد ۱۱ ماهه سال ۹۲ خود آمار سهام واگذار شده را ۱۶۱.۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرده بود، تازه ترین آمار منتشر شده توسط این سازمان حکایت از واگذاری ۱۶۰.۹ هزار میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای تا پایان نیمه اسفند سال گذشته دارد که با وجود اضافه شدن ۱۵ روز بر این زمان، در عمل فروش سهام دولتی ۸۰۰ میلیارد ریال کمتر شده است.
بر اساس این گزارش؛ در تازه ترین آمار واگذاری سهام شرکتهای دولتی توسط سازمان خصوصی سازی که بر روی سایت این سازمان منتشر شده آمده است: از ابتدا تا پایان نیمه اسفند سال ۹۲ بالغ بر ۱۶۰ هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال سهم دولتی فروخته شده که از این میزان ۱۰۵ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال در بورس، ۱۸ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال از طریق مزایده و ۳۶ هزار و ۸۳۲ میلیارد ریال در فرابورس به فروش رسیده است.
همچنین ۱۳۱ هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال سهم دولتی به صورت بلوکی، ۲۸ هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۷۹۳ میلیارد ریال به صورت ترجیحی در مدت زمان یاد شده فروخته شده که ۲۸ هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال آن متعلق به شرکتهای گروه یک ماده ۲ قانون اصل ۴۴ و ۱۳۱ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال سهم آن متعلق به شرکتهای گروه دو ماده ۲ این قانون است.
با این وجود در روزهای پایانی سال گذشته سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود: آمار واگذاری سهام شرکتهای دولتی از ابتدا تا پایان بهمن امسال حکایت از واگذاری ۱۶۱ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال سهم دولتی دارد که ۱۱۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال آن بورس، ۱۸ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال از طریق مزایده و ۲۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال در فرابورس فروخته شده است.
همچنین از این میزان واگذای ۱۳۲ هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۲۸ هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۷۹۳ میلیارد ریال به صورت ترجیحی فروخته شده که ۱۸ هزار و ۷۵۱ میلیارد ریال سهم از شرکتهای گروه یک ماده ۲ این قانون اصل ۴۴ و ۱۴۲ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال سهم از شرکتهای گروه دو ماده ۲ این قانون اصل است.
بر اساس این گزارش؛ مقایسه میزان سهام واگذار شده در عملکرد سازمان خصوصی سازی از ابتدا تا نیمه اسفند سال گذشته نشان می دهد ارزش کل سهام ۸۰۰ میلیارد ریال، واگذاری از طریق بورس ۱۱ هزار میلیارد ریال و … در مقایسه با آمار اعلامی این سازمان از ابتدا تا پایان بهمن سال ۹۲ کاهش یافته است.