کد خبر: 3476
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۳

وام خودرو در برخی بانک‌ها ۱۵ میلیون تومان شد ‏

وام خودرو در برخی بانک‌ها ۱۵ میلیون تومان شد ‏

ايسنا : در حالي افزايش ميزان تسهيلات خودرو هنوز در بانک مرکزي در حال بررسي است که برخي بانکهاي خصوصي نسبت به اعطاي وام 15 ميليوني اقدام کرده اند

‎چندي پيش بود که بانک مرکزي از احتمال افزايش وام خودرو و کالا خبرداد و رييس کل اعتبارات اين بانک اعلام کرد که کارگروهي در بانک مرکزي با مسووليت بخش اعتبارات تشکيل شده و در حال بررسي اين موضوع است‎.
‎وي ابراز اميدواري کرد که بررسي‌ها در اين مورد در کارگروه به نتيجه رسيده و بعد از تاييد و ارجاع به شوراي پول و اعتبار خبر خوشي براي متقاضيان باشد‎.
‎اما با وجود اينکه به نظر مي‌رسد هنوز پيشنهاد افزايش وام خودرو و کالا که احتمال تا دو برابري آن وجود دارد مورد تاييد شوراي پول و اعتبار قرار نگرفته و يا حتي اگر هم تاييد شده به طور رسمي اعلام و ابلاغ نشده است برخي بانکهاي خصوصي در اين مورد اقدام کرده و سقف اعطاي وام را از هفت ميليون تومان تا 15 ميليون تومان افزايش داده‌اند‎.
‎در عين حال در کنار افزايش سقف تسهيلات، با وجود تصويب سود22 درصدي تسهيلات ميزان دريافت سود اين وام حدود 28 درصد است‎.
‎اين در حالي است که مراجعه به برخي شعب نشان مي دهد که در بانک هاي دولتي هنوز ميزان اعطاي وام حدود هفت ميليون تومان است اما در چند مورد بانک خصوصي تسهيلات خودرو 15 ميليون تومان است. در عين حال سود اين وام بنابر آيتم هاي مدنظر بين حداقل 22 تا 28 درصد متغير است‎.
‎همچنين يکي از بانک هاي خصوصي نيز عنوان کرد که تا 20 درصد امکان پرداخت وام خودرو آن هم با سود 27 درصد وجود دارد‎.