کد خبر: 9974
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

واقع بینی دولت ایران در کاهش اتکا به نفت در اقتصاد ملی

واقع بینی دولت ایران در کاهش اتکا به نفت در اقتصاد ملی

تداوم روند 11 ساله کاهش سهم سوخت هاي فسيلي در تامين انرژي،

ماندگاري سطح پايين قيمتي و واقع بيني ايران در کاهش اتکاي اقتصاد ملي به نفت در نشست مرکز مطالعات "بروکينگز" آمريکا مورد تاکيد قرار گرفت.‏
پايگاه خبري راديو آمريکا درباره موضوعات اين نشست ، گزارش داد: توسعه چشمگير فناوري توليد نفت و گاز طبيعي غيرمتعارف از سنگ هاي نفت زا، به ويژه در آمريکا و کانادا، عرضه جهاني نفت را به بيش از ميزان تقاضا رساند.‏
کاهش رشد اقتصادي جهان و توسعه فن آوريهاي توليد نفت غيرمتعارف اکنون قيمت هر بشکه نفت را به کمتر از 50 دلار رسانده است.‏
سقوط قيمت نفت پيآمدهاي ژرف و گوناگوني از جمله اخراج ده ها هزار کارگر صنعت نفت در آمريکا، بحران سياسي در ونزوئلا و زيان 300 ميليارد دلاري در کشورهاي عربي صادر کننده نفت حوزه خليج فارس دربرداشته است.‏
در حالي که سقوط قيمت نفت در راستاي منافع کشورهاي وارد کننده نفت بوده است ولي صدمات عمده اي به اقتصادهاي کشورهاي نفتي وارد آورده است.‏
اکنون که قيمت نفت به بشکه اي کمتر از 50 دلار رسيده است، بروکينگز يکي از قديمي ترين مراکز مطالعاتي آمريکا، کنفرانسي برگزار کرد تا به دو سوال اصلي يعني تا چه ميزاني قيمت نفت پائين خواهد رفت؟ و پيامدهاي ناشي از سقوط نفت چه خواهد بود؟ پاسخ دهند.‏
در آغاز کنفرانس بورسما گفت، سقوط قيمت بحث هاي سياسي و اقتصادي بسياري را در سراسر جهان از جمله واشنگتن برانگيخته و بسياري را بر آن داشته است تا از پيامدهاي منفي ناشي از سقوط قيمت نفت در کشورهاي صادر کننده نفت مانند ايران، روسيه و ونزوئلا آگاهي پيدا کنند.‏
چارلز ابينگر مدير تامين انرژي گفت به اعتقاد من سقوط قيمت نفت موقتي نيست. اگر به 11 سال گذشته نگاه کنيم، در مي يابيم در بازارهاي جهاني درصد استفاده از نفت نسبت به ساير مواد سوختي به تدريج کاسته شده است. ‏
سوزان مالوني مدير سياست منطقه خاورميانه گفت: وابستگي اقتصاد جمهوري اسلامي به درآمد نفتي به مراتب کمتر از کشورهاي عربي عمده صادر کننده نفت خليج فارس است.‏
مالوني اضافه کرد: نکات مثبتي در مورد ايران وجود دارد از جمله آنکه تهران توانسته بودجه خود را بر اساس قيمت کنوني نفت تنظيم کند و لايحه بودجه پائيز گذشته را که بر اساس بشکه اي هفتاد دلار تنظيم شده بود در ماه گذشته به بشکه اي 40 دلار کاهش دهد.‏