هیئت واگذاری برای سهام ۱۱ شرکت تصمیم‌گیری کرد

0
۲۳۹ بازدید

گروه بازارسرمایه : هیئت واگذاری در آخرین جلسه خود در مورد سهام ۱۱ شرکت تصمیم‌گیری کرد

هیئت واگذاری در جلسه دیروز خود که با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد ۴۹.۹ درصد سهام شرکت مهندسین مشاور نیرو از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط؛ ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه برق آبی کوهرنگ از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط و ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق منجیل از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط به تصویب رسید.
قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط؛ ۴۹ درصد سهام شرکت انتشارات علمی و فرهنگی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درنظر گرفتن اهلیت خریدار از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط؛ ۴۰ درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان شمال غرب از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و ۱۹.۵۲ درصد سهام شرکت بیمه آسیا از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بورس به صورت نقد و اقساط نیز در این جلسه مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین در جلسه روز گذشته هیات واگذاری گزارش کارگروه مذاکره شرکت کیفیت آریا اس جی اس مطرح شد و مورد تایید اعضا قرار گرفت.
موافقت با اصلاح اساسنامه شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان و نیز تصویب فهرست عناوین مشاغل مربوط به مشمولین دستورالعمل بیمه مسوولان و مجریان امر واگذاری در سال ۹۳ و همچنین موافقت با انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان از دیگر تصمیمات جلسه اخیر هیات واگذاری بود.
سهام چند شرکت تابعه ایمیدرو واگذار می‌شود
با تصمیم هیات واگذاری، بخشی از سهام چند شرکت تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) از طریق مزایده و فرابورس واگذار می شود.
براساس تصمیم جلسه اخیر هیات واگذاری، قرار است ۷۷.۲۲ درصد سهام مجتمع آلومینیوم المهدی به همراه ۸۰ درصد طرح آلومینیوم هرمزگان (هرمزآل) از طریق مزایده و به صورت نقد و اقساط واگذار شود.
همچنین بر اساس مصوبه هیات واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت سنگ آهن شرق و ۹۶.۵ درصد سهام شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران از شرکت های زیرمجموعه سازمان توسعه روز سوم تیرماه ۹۳ از طریق فرابورس واگذار خواهد شد.
بر اساس تصمیم، هیات واگذاری همچنین ۴۵.۳۱ درصد از سهام شرکت نورد و لوله اهواز و املاک شرکت زغال سنگ البرز شرقی ( عرصه و اعیان ساختمان ستاد) نیز روز سوم تیرماه امسال به صورت مزایده واگذار می شود.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۱۳۸۳ ( شروع واگذاری ها) تا اردیبهشت ۹۳ بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو واگذار شده است که از این مبلغ سهم رد دیون ۱۶۲۰۵۹ میلیارد ریال، سهام عدالت ۲۸۸۱۵ میلیارد ریال و بقیه مربوط به خصوصی سازی انجام شده است.

گروه بازارسرمایه : هیئت واگذاری در آخرین جلسه خود در مورد سهام ۱۱ شرکت تصمیم‌گیری کرد

هیئت واگذاری در جلسه دیروز خود که با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد ۴۹.۹ درصد سهام شرکت مهندسین مشاور نیرو از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط؛ ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه برق آبی کوهرنگ از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط و ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق منجیل از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط به تصویب رسید.
قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط؛ ۴۹ درصد سهام شرکت انتشارات علمی و فرهنگی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درنظر گرفتن اهلیت خریدار از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط؛ ۴۰ درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان شمال غرب از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و ۱۹.۵۲ درصد سهام شرکت بیمه آسیا از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بورس به صورت نقد و اقساط نیز در این جلسه مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین در جلسه روز گذشته هیات واگذاری گزارش کارگروه مذاکره شرکت کیفیت آریا اس جی اس مطرح شد و مورد تایید اعضا قرار گرفت.
موافقت با اصلاح اساسنامه شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان و نیز تصویب فهرست عناوین مشاغل مربوط به مشمولین دستورالعمل بیمه مسوولان و مجریان امر واگذاری در سال ۹۳ و همچنین موافقت با انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان از دیگر تصمیمات جلسه اخیر هیات واگذاری بود.
سهام چند شرکت تابعه ایمیدرو واگذار می‌شود
با تصمیم هیات واگذاری، بخشی از سهام چند شرکت تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) از طریق مزایده و فرابورس واگذار می شود.
براساس تصمیم جلسه اخیر هیات واگذاری، قرار است ۷۷.۲۲ درصد سهام مجتمع آلومینیوم المهدی به همراه ۸۰ درصد طرح آلومینیوم هرمزگان (هرمزآل) از طریق مزایده و به صورت نقد و اقساط واگذار شود.
همچنین بر اساس مصوبه هیات واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت سنگ آهن شرق و ۹۶.۵ درصد سهام شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران از شرکت های زیرمجموعه سازمان توسعه روز سوم تیرماه ۹۳ از طریق فرابورس واگذار خواهد شد.
بر اساس تصمیم، هیات واگذاری همچنین ۴۵.۳۱ درصد از سهام شرکت نورد و لوله اهواز و املاک شرکت زغال سنگ البرز شرقی ( عرصه و اعیان ساختمان ستاد) نیز روز سوم تیرماه امسال به صورت مزایده واگذار می شود.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۱۳۸۳ ( شروع واگذاری ها) تا اردیبهشت ۹۳ بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو واگذار شده است که از این مبلغ سهم رد دیون ۱۶۲۰۵۹ میلیارد ریال، سهام عدالت ۲۸۸۱۵ میلیارد ریال و بقیه مربوط به خصوصی سازی انجام شده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2219