کد خبر: 6951
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳

هوای پایتخت پاک‌تر از سال گذشته است

هوای پایتخت پاک‌تر از سال گذشته است

بر اساس گزارشات اولیه بنزین وارداتی یورو ۴ است

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی‌های این کمیسیون در مورد موضوع آلودگی بنزین‌های وارداتی گفت که قرار است کمیته‌ای مرکب از اعضای این کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا به اطمینان کاملی برسیم که بنزین‌ وارداتی بنزین یورو ۴ بوده است. اگرچه گزارشات اولیه این مطلب را تایید می‌کند.‏
علی مروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه هفته گذشته کمیسیون انرژی در مورد آلودگی بنزین‌های وارداتی دستگاه‌های مرتبط محیط زیست، استاندارد، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت نفت گزارش دقیقی ارائه کردند؛ هم از کاهش آلودگی هوا از بهمن سال گذشته که بنزین یورو ۴ تولید داخل در تهران، کرج و اراک توزیع شده و هم اینکه برا ساس مصوبه دولت، در اردیبهشت ماه سال جاری وزارت نفت موظف شده بنزین یورو ۴ وارد کند.‏
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از پانزده تیرماه بنزین یورو ۴ وارد شده و بر اساس نمونه‌گیری‌هایی که از طریق سازمان استاندارد انجام شده و محیط زیست هم آن را تایید کرده این بنزین، یورو ۴ است. در واقع در همه نمونه‌گیری‌ها به جز یک مورد که اختلاف خیلی کم و قابل اغماضی وجود داشته در بقیه موارد آزمایش‌ها نشان داده که بنزین وارداتی یورو ۴ است.‏
وی با بیان اینکه تمامی اسناد موجود در بنزین‌های وارداتی در اختیار این کمیسیون قرار گرفته، گفت: قرار شد کمیته‌ای را مرکب از اعضای کمیسیون انرژی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل دهیم تا اسناد را با دقت بررسی کنند و به اطمینان کاملی برسیم که بنزین وارداتی، بنزین یورو ۴ است اگرچه گزارشات اولیه این مطلب را تایید کرده که بنزین وارداتی یورو ۴ است اما ما جمع‌بندی نهایی را به نتیجه بررسی کمیته موکول کرده‌ایم که دقت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.‏
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از بهمن سال گذشته که بنزین یورو ۴ توزیع شده تعداد روزهای پاک بر اساس آخرین گزارشی که به ما دادند افزایش یافته و همچنین گزارش مکتوبی که به امضای چهار نفر از مسئولین کشور (وزیر نفت، وزیر بهداشت، رییس سازمان محیط زیست و رییس سازمان ملی استاندارد) به کمیسیون رسیده هم تاکید دارد که آنها مصمم هستند در کاهش آلودگی هوا همه دقت‌های لازم را به کار بگیرند و تایید کردند از زمانی که بنزین یورو ۴ توزیع شده هوای تهران نسبت به مدت مشابه دوره قبل هوای پاک‌تری است. به این معنا که هم تعداد روزهای پاک افزایش پیدا کرده، هم تعداد روزهای سالم افزایش یافته و هم تعداد روزهای ناسالم کاهش نسبتا خوبی داشته است.‏