کد خبر: 5392
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

هم‌کدسازی تلفن‌ها به پایان رسید

هم‌کدسازی تلفن‌ها به پایان رسید

شرکت مخابرات ايران از به پايان رسيدن هم‌کدسازي تلفن‌هاي ثابت تا پايان شهريورماه خبر داده و اينگونه اعلام کرده بود که با اجراي اين طرح بيش از 2500 تا 3000 کد بين شهري تبديل به 31 کد استاني خواهد شد.‏
به گزارش ايسنا، قرار بر آن بود که تا پايان شهريورماه امسال طرح هم کدسازي تلفن‌هاي ثابت در کل کشور به اجرا برسد.‏
حال در آخرين روزهاي شهريورماه حدود 20 استان کشور اجراي اين طرح را تجربه کرده‌اند و برخي از استان‌ها همچنان باقي مانده‌اند.‏
داوود زارعيان - سخنگوي شرکت مخابرات ايران - در اين به ايسنا گفت: براساس برنامه‌ريزيهاي صورت گرفته در شرکت مخابرات ايران تلاش مي‌شود طرح همکدسازي تلفنهاي ثابت کشور تا نيمه آبان ماه به پايان برسد.‏
زارعيان همچنين اظهار کرد: در اين زمينه براي اجراي ملي طرح تامين تجهيزات و اطلاع رساني‌هايي درباره تغييرات صورت گرفته، مسائلي بود که شايد کمي زمان بيشتري احتياج داشت به همين دليل در هماهنگي با شرکت ارتباطات زيرساخت که در ارتباط با انتقال بين شهري اين شرکت نيز همکاريهايي را برعهده دارد، قرار بر آن شد که اجراي اين طرح با زمان بيشتري همراه شود که البته اين مساله با سازمان تنظيم مقررات ارتباطات نيز در ميان گذاشته شده است.‏
سخنگوي شرکت مخابرات ايران يادآور شد: تاکنون 20 استان کشور به طرح هم‌کدسازي پيوسته‌اند و اين طرح در آن‌ها اجرا شده است.‏
وي درباره هزينه‌هاي اين طرح کشوري نيز اظهار کرد: حدود 100 تا 130 ميليارد تومان، رقمي بود که در پيش بينيهاي اوليه براي تامين تجهيزات جهت اجراي طرح هم‌کدسازي در نظر گرفته شده بود البته در کنار آن مبلغي نيز به اطلاع رساني اين طرح مربوط مي‌شود که پس از اجراي سراسري طرح هم‌کدسازي مجموعه اين هزينه‌ها اعلام خواهد شد.‏
سخنگوي شرکت مخابرات ايران ادامه داد: همان طور که در گذشته هم پيش‌بيني شده بود اجراي طرح هم‌کدسازي تلفن ثابت تاثير چشمگيري در کاهش و افزايش درآمدهاي مخابراتي نداشته و درنهايت با اجراي اين طرح در استانهاي مختلف تنها حدود يک تا 1.5 درصد کاهش يا افزايش درآمد داشته‌ايم اما اجراي اين طرح براي مردم مزاياي متعددي به دنبال داشته است.‏
زارعيان يادآور شد: تبديل 2500 تا 3000 کد بين شهري به 31 کد استاني يکي از مزيت‌هاي عمده‌اي است که اجراي اين طرح به دنبال دارد، علاوه بر آن کم شدن تعداد شماره‌هايي که در تماس‌هاي بين شهري افراد بايد شماره‌گيري کنند، کاهش تعرفه‌هاي درون استاني (به ويژه در استانهاي بزرگي مانند فارس يا خراسان) و محاسبه ساده هزينه‌ها از ديگر مزيت‌هاي همکدسازي تلفنهاي ثابت به شمار مي رود. ‏