کد خبر: 4060
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۳

همکاری شهرداری با بابک زنجانی غیرت دینی را به خطر انداخت

همکاری شهرداری با بابک زنجانی غیرت دینی را به خطر انداخت


به عنوان یک مسلمان، ایرانی و مسئول باید غیرت دینی را در تمامی ابعاد داشته باشیم/ شاید طرح این مسائل سرپوشی برای سایر مسائل باشد.
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در واکنش به جداسازی در شهرداری تهران به دلیل آنچه غیرت دینی ذکرشده است، گفت: همکاری شهرداری تهران با فردی همانند بابک زنجانی و خیلی مسائل دیگر است که غیرت دینی را به خطر می اندازد.
محمد حقانی در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد جداسازی محل‌های کار زنان و مردان در شهرداری تهران گفت: باید به مسائلی بپردازیم که تحقق مطالبات مردم را در پی داشته باشد بنابراین به مصلحت نمی‌دانم وارد اینگونه مسائل شویم.
وی تصریح کرد: تحقق منویات مقام معظم رهبری، اجرای قوانین توسعه عمران شهری، حل مشکلات زیست محیطی، حفظ باغات، ارتقای کیفیت موضوعات فرهنگی در فرهنگسرا‌ها، جلوگیری از هر گونه فساد و ریخت و پاش باید مد نظر قرار گیرد نه اینکه به چنین مباحثی بپردازیم و خود را سرگرم آن کنیم.
حقانی درباره دفاع قالیباف از  جداسازی در شهرداری تهران به دلیل آنچه غیرت دینی ذکرشده است، گفت: به عنوان عضو شورای شهر تهران تصور چنین اظهاراتی را نداشتم و نمی‌دانم شاید طرح این مسائل سیاسی باشد.
وی افزود: اگرچه آقای قالیباف در نطق خود در نماز جمعه اینطور گفته‌اند اما باید بگویم که در مناطق و سازمان‌های شهرداری این اتفاق به آن صورت نیفتاده است.
این عضو شورای شهر تهران افزود: مسائلی که ایشان در باره غیرت دینی مطرح کردند از بدیهیات جامعه اسلامی ماست و همچنین مورد تاکید هر ایرانی مسلمانی است.
حقانی با تاکید براینکه غیرت دینی در تک تک افراد جامعه وجود دارد، افزود: به همین دلیل پرداختن به این مسائل را به مصلحت نمی‌دانم و اعتقادم بر این است باید به موضوعاتی پرداخت که قانون برعهده مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای شهر گذاشته است.
وی افزود: به عنوان یک ایرانی مسلمان همه بر روی غیرت دینی تاکید داریم و نمی‌دانم شاید طرح این مسائل سرپوشی برای سایر مسائل باشد.
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: همانطور که گفتم اعتقاد ندارم وارد این مسائل شویم و بگذاریم اگر در جایی هم هدفی وجود دارد، آن خواسته نقش بر آب شود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های انحرافی را نمی پسندم، افزود: بار‌ها تاکید کرده‌ام که مدیریت شهری را باید از مسائل سیاسی دور کنیم تا به وظایف اصلی خود بپردازد.
حقانی با اشاره به اینکه همکاری شهرداری تهران با فردی مانند بابک زنجانی غیرت دینی را به خطر می اندازد، افزود: به عنوان یک مسلمان، ایرانی و مسئول باید غیرت دینی را در تمامی ابعاد داشته باشیم.
به گفته وی غیرت دینی در خون همه ایرانیان مسلمان وجود دارد و چیزی نیست که با نامه، بخشنامه و یا در تریبونی آن را رد یا تایید کرد.
حقانی با بیان اینکه به هر گونه تشنج در دولت اعتدال اعتقادی ندارم، افزود: غیرت دینی همیشه در جامعه وجود دارد و با گفته کسی تقویت و با نگفتن آن سست نمی‌شود.