کد خبر: 7156
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳

همکاری بورس و صندوق ضمانت صادرات برای رونق صادرات غیرنفتی

همکاری بورس و صندوق ضمانت صادرات برای رونق صادرات غیرنفتی

گروه بازار سرمايه:طراحي و عملياتي نمودن ابزارهاي جديد تأمين مالي صادراتي با هدف تقويت صادرات بنگاهها، تعيين نرخ کارمزد مناسب و قابل رقابت با ساير ضامنين به منظور جذب منابع بازار سرمايه به تأمين مالي صادراتي و پذيرش تضامين صندوق توسعه در بازار سرمايه، به عنوان تضامين سيستم بانکي، از مفاد اين تفاهمنامه است.‎امضاي تفاهمنامه همکاري فيمابين سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق ضمانت صادرات، ظرفيت هاي بازار سرمايه در جهت تسهيل و توسعه صادرات غيرنفتي بکار گرفته خواهد شد.‎براساس اين تفاهمنامه که به امضاي علي صالح آبادي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و طاهر شه حامد، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات رسيد، صندوق مذکور خدماتي را به منظور گسترش صادرات غيرنفتي توسط شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه خواهد داد.‎

طراحي و عملياتي نمودن ابزارهاي جديد تأمين مالي صادراتي با هدف تقويت صادرات بنگاهها، تعيين نرخ کارمزد مناسب و قابل رقابت با ساير ضامنين به منظور جذب منابع بازار سرمايه به تأمين مالي صادراتي و پذيرش تضامين صندوق توسعه در بازار سرمايه، به عنوان تضامين سيستم بانکي، از ديگر مفاد اين تفاهمنامه است.‎براساس اين تفاهمنامه، همچنين طرفين درخصوص فراهم آوردن امکانات و زيرساخت هاي لازم به منظور جذب منابع در پروژه هاي صادرات خدمات فني و مهندسي در خارج از کشور در قالب منابع ارزي و تأمين مالي پروژه هاي صادراتي، قبل از صدور کالا و خدمات، در قالب منابع ريالي ازطريق معرفي ابزارهاي جديد مالي، توافق کردند.‎

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در همين خصوص، با بيان اينکه توسعه صادرات غيرنفتي، يکي از محورهاي مهم سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي و نيز از سياست هاي محوري دولت براي خروج اقتصاد از رکود است، گفت: آمادگي داريم تا همه ظرفيت هاي بازار سرمايه را براي تحقق اين مهم، بکار بگيريم.‎صالح آبادي با بيان اينکه بسياري از شرکت هاي بزرگ کشور در بازار سرمايه حضور دارند که بسياري از اين شرکت ها، در زمينه صادرات کالا و خدمات فعاليت مي کنند، تصريح کرد، افزود: تلاش خواهد شد در چارچوب اين تفاهمنامه و با همکاري صندوق ضمانت صادرات، شرايط براي تأمين مالي بنگاههاي صادراتي ازطريق طراحي و انتشار ابزارهاي مالي جديد، تسهيل شود.‎سخنگوي سازمان بورس همچنين گفت: ضندوق ضمانت صادرات مي تواند در نقش ضامن، بازارگردان و متعهد پذيره نويسي، به تأمين مالي شرکت هاي فعال درعرصه صادرات، کمک کند.‎مديرعامل صندوق ضمانت صادرات هم با بيان اينکه يکي از محورهاي اصلي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي و نيز لايحه خروج از رکود دولت صادرات غيرنفتي است، گفت: صادرات، موتور رشد اقتصادي هر کشوري است و به طور حتم با تقويت آن، حرکت چرخه توليد در کشور افزايش خواهد يافت.‎

‏ شه حامد انعقاد تفاهم نامه همکاري با سازمان بورس را سرآغاز راه بزرگي براي توسعه صادرات در کشور اعلام کرد و افزود: بدون ترديد با عملياتي کردن ابزارهاي جديد مالي در حوزه صادرات، مي توان هزينه تأمين مالي صادر کنندگان را کاهش داد تا زمينه افزايش چشمگير صادرات در کشور مهيـا شود.‎وي با بيان اينکه صادرات غيرنفتي ايران در سال گذشته حدود 31.5 ميليارد دلار بوده است، اظهار داشت: تاکنون سهم بازار پول در تامين مالي اين بخش، کمتر از 10 درصد بوده است و قصد داريم با نگاه ويژه به بازار سرمايه، از ظرفيت هاي اين بازار براي افزايش تأمين مالي بخش صادرات غيرنفتي استفاده کنيم.‎