کد خبر: 143147
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰

همدلی روابط عمومی‌ها، نیاز صنعت بیمه

همدلی روابط عمومی‌ها، نیاز صنعت بیمه

رضا پورقاسم؛ مدیر روابط عمومی و ارتباطات شرکت بیمه تجارت‌نو 

تحولات شگرف روابط عمومی‌ها نقش این واحدهای سازمانی را آنچنان با اهمیت کرده که عملکرد آنها در ارتقای هر سازمانی حیاتی است، زیرا که امروزه مدیریت روابط عمومی، به اتاق فکر تدوین استراتژی ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی تبدیل شده‌است.

فاصله گرفتن از وظیفه گرامیداشت هر مناسبتی در یک روابط عمومی سنتی، تا برعهده گرفتن امور راهبردی شرکت ها را می‌توان انقلابی در شاکله این واحد سازمانی برشمرد.

انقلابی که فعالان این عرصه را به کشف و ایجاد راه‌های نوین ارتباطی برای جذب هرچه بیشترمخاطب البته با تکیه بر داده های سازمانی وا داشته است.

با رشد کمی شرکت های بیمه و متعاقب آن، شکست انحصار دراین صنعت، رقابت های سالمی درگرفته که یکی از بسترسازان فرهنگ سازی آن‌ در این راستا، روابط عمومی‌ها هستند.

 تبلیغات هوشمندانه، تسهیل در ارتباط مشتریان با مدیران، ارتباط گسترده با رسانه ها که همگی در راستای معرفی سازمان صورت می‌گیرد تنها بخشی از کارکرد روابط عمومی هاست که به صنعت بیمه پویایی و تحول بخشیده است. حال در چنین فرصت طلایی، بسیار با ارزش خواهد بود که مدیران روابط عمومی شرکت‌های بیمه‌ای در عین به ثمر رساندن امورسازمان متبوع خود، برای رشد ضریب نفوذ بیمه در میان اقشار جامعه و مهتر از آن تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برتولید؛ پشتیبانی ها ومانع زدایی ها، دست در دست هم داده و رفاقت گونه دراین مسیر مهم گام بردارند.

صنعت بیمه برای ادای سهم خود در اقتصاد مقاومتی نیازمند این همدلی و تلاش جهادی است. در واقع روابط عمومی‌ها با معنا بخشی به لحظه لحظه حیات هرسازمانی، پژواک تلاش، همت، مدیریت جهادی، دستاوردها و کسب وکارهای نوین هر مجموعه‌ای به شمار می روند؛ انعکاسی به بلندای ایستادگی و هوشیاری که باید بدان ارج ویژه نهاد.