همایش ناصرخسرو در دانشگاه بهشتی برگزار می‌شود

0
۲۹۶ بازدید

همایش ناصر خسرو ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه به همت دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

ایده برگزاری همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی در ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۳ در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت و برگزاری این همایش به عهده دانشگاه شهید بهشتی گذارده ‌شد. قرار است این همایش در روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار شود.متعاقب شکل‌گیری شورای علمی و اجرایی همایش و اعلام فراخوان، دبیرخانه همایش ۴۰۰ چکیده مقاله در محورهای تعیین شده دریافت کرد. شورای علمی همایش و چندنفر از اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی از میان چکیده‌های رسیده، تعداد ۲۰۰ چکیده را برای دریافت مقاله کامل انتخاب کردند. 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12384