کد خبر: 9931
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

هلدینگ ها هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته اند

هلدینگ ها هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته اند

گروه توليد: رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بر تشويق و هدايت هلدينگ ها

براي سرمايه گذاري در بخش هاي اولويت دار صنعت و معدن تاکيد کرد و گفت: سرمايه گذاري هلدينگ هاي توانمند در اين بخش، مي تواند راهگشاي تامين مالي بخش هاي اولويت دار صنعت و معدن باشد‎.‎
محمدرضا رضوي در کنفرانس بين المللي هلدينگ ايران، با تاکيد جذب سرمايه گذاري هلدينگ هاي خارجي در کشور، افزود: سالهاست که هلدينگ هاي کشورهاي در حال توسعه به دنبال چندمليتي شدن از طريق سرمايه گذاري در کشورهاي ديگر (از جمله همسايگان خود) هستند‎.‎
رضوي بيان کرد: در واقع فلسفه ايجاد هلدينگ را مي توان ترکيب مزاياي ناشي از قابليت هاي شرکت هاي بزرگ داراي سرمايه و امکانات کلان، با مزيت هاي تخصصي و انعطاف پذير شرکت هاي کوچک تر عنوان کرد‎.‎
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با بيان اينکه سابقه ايجاد هلدينگ ها در کشور ما شايد به حدود 50 سال پيش باز گردد، افزود: رتبه بندي شرکت هاي برتر ايران در سال 1392 نشان مي دهد که، 64.3 درصد درآمد 500 شرکت برتر ايران متعلق به شرکت هاي هلدينگ است و بيشتر شرکت هاي برتر از نظر شاخص ها ارزش افزوده، دارايي، اشتغالزايي، سودآوري و صادرات متعلق به شرکت هاي هلدينگ است‎.‎
رضوي با اشاره به اهميت هلدينگ ها در اقتصاد و تجارت کشور، افزود: متاسفانه اين شرکت ها هنوز به جايگاه واقعي و شايسته خود دست نيافته اند. يکي از دلايل اين امر را مي توان عدم وجود قوانين و ضوابط جامع در اين باره دانست. براي مثال، حتي در قانون تجارت ما، هيچ تعريفي درباره اين شرکت ها ارايه نشده است‎.‎