کد خبر: 5506
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۳
گروه : ایران

هشدار روحانی در خصوص از دست رفتن فرصت مذاکره: توافق با ایران به نفع همه کشوره است

هشدار روحانی در خصوص از دست رفتن فرصت مذاکره: توافق با ایران به نفع همه کشوره است

گروه اخبار ايران: رييس جمهوري گفت: در منطقه ما، سياستمداران و نخبگانِ معتدلي وجود دارند که مورد اعتماد مردم خود هستند و به نقش استعمار در عقب افتادگي ملت هاي منطقه آگاهند و مي توانند با جلب اعتماد مردم، قويترين ائتلاف هاي ملي و بين المللي عليه خشونت را تشکيل دهند‎.‎

حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني در شصت و نهمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد اظهاراميدواري کرد که نشست امسال مجمع عمومي، جهان را در شرايط حساس کنوني، به امنيت و آرامش انسان ها که از اهداف اصلي سازمان ملل است، گامي نزديکتر کند‎.‎
وي اظهارداشت: من از منطقه اي مي آيم که بخشهاي مهمي از آن در آتش تندروي و افراطي گري مي سوزد،در شرق و غرب کشور من، افراطي گري، همسايگان ما را تهديد مي کند و خشونت مي ورزد و خون ميريزد‎.‎
رييس جمهوري ادامه داد: آنان البته تنها به يک زبان سخن نمي گويند و حتي رنگ پوست آنها هم يکي نيست و يک مليت واحد ندارند؛ آنان از کشورهاي مختلف به خاورميانه آمده اند اما ايدئولوژي واحدي دارند: "افراطي گري و خشونت" و هدف واحدي دارند: "نابودي تمدن، اسلام هراسي و ايجاد زمينه براي مداخله مجدّد بيگانگان در منطقه‎".‎
‎**‎تروريسم جهاني شده است
روحاني افزود: با کمال تأسف، تروريسم، جهاني شده و از نيويورک تا موصل، از دمشق تا بغداد، از شرقي ترين تا غربي ترين نقطه جهان، از القاعده تا داعش، افراطيون جهان يکديگر را يافته اند و ندا سر داده اند که متحد شويد اما آيا ما در برابر افراطيون متحديم؟‎!‎
وي با بيان اينکه افراطي گري يک مساله منطقه اي نيست که فقط ملت هاي منطقه ما با آن درگير باشند، تصريح کرد: افراطي گري، مسئله اي جهاني است که برخي از کشورها در پيدايش آن مؤثر بوده و در مبارزه با آن ناکام و اکنون ملت هاي ما، تاوان آن را پس مي دهند‎.‎
رييس جمهوري با بيان اينکه غرب ستيزي امروز، فرزند استعمارگري ديروز است، گفت: غرب ستيزي امروز، واکنش به نژادپرستي ديروز است؛ برخي از سازمانهاي اطلاعاتي، تيغ را به دستِ زنگي مست داده اند و او نيز همه را از دم تيغ مي گذراند‎.‎
‎**‎ايجاد کنندگان تروريست در پيشگاه گذشته و در برابر آينده عذرخواهي کنند
روحاني افزود: همه آنان که در ايجاد و تقويت اين گروههاي تروريست نقش داشته اند، بايد به اشتباهات خود در پديدار شدن افراطي گري اعتراف کنند و نه تنها در پيشگاه گذشته که در برابر آينده هم عذرخواهي کنند‎.‎
وي ادامه داد: براي مقابله اصولي با تروريسم، بايد ريشه هاي آن را شناخت و چشمه هاي آن را خشکاند. تروريسم در بستر فقر، بيکاري، تبعيض، تحقير و بي عدالتي ميرويد و با فرهنگ خشونت رشد مي کند‎.‎
‎** ‎براي ريشه کن کردن تروريسم بايد عدالت و توسعه را گستراند
رييس جمهوري تاکيد کرد: براي ريشه کن کردن تروريسم بايد عدالت و توسعه را گستراند و از تحريف اديان الهي براي توجيه قساوت و بيرحمي جلوگيري کرد‎.‎
روحاني خاطرنشان کرد: درد بزرگتر آن است که اين تروريست ها به نام دين، خون مي ريزند و به نام اسلام سر مي برند، مي خواهند اين حقيقت مسلم تاريخ را پوشيده نگهدارند که بر اساس آموزه همه پيامبران الهي از ابراهيم و موسي تا عيسي و محمد(ص)، کشتن يک انسان بيگناه همانند کشتار همه بشريت است‎.‎
وي ادامه داد: من در شگفتم اين گروه هاي آدمکش، گروه خود را اسلامي مي نامند و شگفت آورتر آنکه رسانه هاي غربي نيز در همراهي با آنان، اين نام مجعول را که تنفر همه مسلمانان را برمي انگيزد، تکرار مي کنند؛ غافل از آنکه مسلماناني که هر روز خداي خويش را به صفت رحمانيت ياد مي کنند و از پيامبر خويش درس عطوفت و محبت آموخته اند، اين افتراءها را، بخشي از پروژه اسلام هراسي مي شمارند‎.‎
رييس شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينکه اشتباهات راهبردي غرب در مسايل منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي و قفقاز، اين نقطه از جهان را به بهشت تروريست ها و افراطيون بدل کرده است، گفت: تجاوز نظامي به افغانستان و عراق و مداخلات نادرست در تحولات سوريه نمونه هاي روشني از اين راهبرد غلط در منطقه خاورميانه است‎.‎
‎** ‎محصول رشد و توسعه است، نه جنگ و تجاوز
روحاني افزود: اتخاذ رويکردهاي غيرمسالمت آميز و تجاوز و اشغال نظامي، از آن جا که معيشت و حيات مردم عادي را هدف قرار مي دهد، پيامدهاي رواني و رفتاري متعددي را در پي دارد که امروز، بروز آن را بصورت خشونت و آدمکشي در منطقه خاورميانه و آفريقا، مشاهده مي کنيم؛ که حتي برخي شهروندان ساير نقاط جهان را هم، با خود همراه کرده است‎.‎
وي خاطرنشان کرد: خشونت همچون يک بيماري مسري، در حال سرايت به سايرِ نقاطِ جهان است. ما همواره معتقد بوديم که دمکراسي، با کوله پشتي، نمي آيد؛ دمکراسي، محصول رشد و توسعه است، نه جنگ و تجاوز. دمکراسي يک کالاي صادراتي نيست که از غرب به شرق تجارت شود. در يک جامعه توسعه نيافته، دمکراسي وارداتي، به دولتِ ضعيف، منتهي مي شود و دولت ضعيف هم به شدت آسيب پذير‎.‎
رييس جمهوري گفت: وقتي پاي ژنرال ها به منطقه باز شد، انتظار نداشته باشيد ديپلمات ها به استقبال آنان بروند. وقتي جنگ شروع شد، ديپلماسي به پايان مي رسد. وقتي تحريم آغاز شد، نفرتِ عميق از تحريم کنندگان هم شروع مي شود. وقتي فضاي خاورميانه امنيتي شد، پاسخ آن هم امنيتي مي شود‎.‎
‎** ‎جهان غرب يکبار براي هميشه خاطره تلخ حمايت از ديکتاتوري را کمرنگ کند
روحاني با بيان اينکه منافع کشورهاي غربي در اين منطقه، در گرو به رسميت شناختن باورها و خواست مردم منطقه در قالب نظام هاي مردمسالار است، اظهارداشت: از جهان غرب، انتظار مي رود در اين منطقه، يکبار و براي هميشه، در جبهه حامي مردمسالاري واقعي، قرار گيرد و بدين ترتيب، خاطره تلخ حمايت از ديکتاتوري ها را کمرنگ کند‎.‎
وي ادامه داد: تجربه پيدايش القاعده، طالبان و گروه هاي افراطي اخير، نشان داد که نمي شود از گروه هاي افراطي، براي مقابله با کشورهاي مخالف، استفاده کرد، و پس از آن، از عوارض پيدايش اين افراط، در امان ماند. تکرار اشتباهات، عليرغم اين همه تجربه پرهزينه، موجب تعجب است‎.‎
‎** ‎نسبت به خطر گسترش افراطي گري و برخورد غلط با اين پديده هشدار مي دهم
رييس قوه مجريه گفت: به ياد داشته باشيم که ايران، روزي همه را به "گفت وگو" دعوت کرد که هنوز جنايت 11 سپتامبر، رخ نداده بود و روزي به "جهان عاري از خشونت و افراطي گري" خواند، که هنوز خشونت هاي اخير ظهور نکرده بود. شايد سال گذشته، تعداد اندکي، آتشِ شعله ور شده کنوني را پيش بيني مي کردند. اما امروز خشونت و افراطي گري بدون مهار، خود را بصورت يک تهديدِ قطعي جهاني، نمايان ساخته است‎.‎
روحاني افزود: بطور مسلم، اگر چرايي بروز پديده کنوني را به درستي تحليل نکنيم، نخواهيم توانست راه حلِ درست برون رفت از آن را پيدا کنيم. امروز هم، دوباره، نسبت به خطرِ گسترشِ افراطي گري و همچنين خطرِ درکِ نادرست و برخورد غلط با اين پديده، هشدار ميدهم‎.‎
وي با اينکه خاورميانه، تشنه توسعه است، و خسته از جنگ، تاکيد کرد: اين حق طبيعي مردمانِ سرزمين هاي حاصلخيزِ خاورميانه است که از زندگي توأم با صلح و رفاه، برخوردار باشند. در گذشته، استعمار اين حق را از آنان سلب کرد و اکنون سايه جنگ و خشونت، امنيت آنان را تهديد مي کند‎.‎
‎** ‎نخبگان منطقه مي توانند قوي ترين ائتلاف هاي بين المللي عليه خشونت را تشکيل دهند
رييس جمهوري گفت: در منطقه ما، سياستمداران، و نخبگانِ معتدلي وجود دارند که مورد اعتماد ملت هاي خويشاند. آنان، نه غرب ستيزند و نه غربگرا. به نقش استعمار در عقب افتادگي ملت هاي منطقه آگاهند اما از نقش ملت هاي خويش در راه توسعه يافتگي نيز، غفلت نمي ورزند؛ غرب را از خطاهايش مبرا نمي کنند، اما به غفلت هاي خويش نيز توجه دارند. اين نخبگان، مي توانند با جلب اعتماد مردم، قويترين ائتلاف هاي ملي و بين المللي عليه خشونت را تشکيل دهند‎.‎
روحاني تاکيد کرد: صداي اين نخبگان، صداي واقعي مردم اعتدال گرا در جهان اسلام است؛ صداي آشناي يک افغانِ خسته از جنگ؛ عراقي قرباني افراط گري؛ سوري هراسانْ، از تروريسم؛ و لبناني نگران، از خشونت و فرقه گرايي. سخن ما اين است که اگر برخي کشورها، با ادعاي رهبري ائتلاف، در پي ادامه برتري جويي در منطقه باشند، دچار اشتباهي راهبردي شده اند‎.‎
وي ادامه داد: بديهي است کشورهاي منطقه که درد را بهتر مي شناسند، بهتر هم، مي توانند با همفکري و ائتلاف، مسووليت مبارزه را پذيرفته و، رهبري آن را بر دوش گيرند و اگر ديگر کشورها مي خواهند عليه تروريسم، گامي بردارند، بايد به حمايت آنان برخيزند‎.‎
رييس جمهوري گفت: من اعلام مي کنم، اگر امروز همه توان خود را عليه افراط و خشونت، به کار نگيريم، و کار را به کاردان نسپريم، فردا جهان براي هيچکس، جاي امني نخواهد بود‎.‎
روحاني افزود: سال گذشته با ارائه طرح مبارزه با خشونت و افراطي گري که با استقبال گستردهاي روبرو شد، کوشش کردم تا کشورم نقش خود را در تحقق صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي، ايفا کند‎.‎
‎**‎کشورهاي منطقه نيازمند همکاري براي دستيابي به تفاهم مشترک و دائمي هستند
وي ادامه داد: در منطقه پرآشوب و پرتلاطم خاورميانه، ايران يکي از با ثبات ترين و امن ترين کشورهاي اين منطقه است. همه کشورهاي منطقه بايد در نظر داشته باشند که، همه ما در يک کشتي نشسته ايم، در مسائل سياسي و اجتماعي، تا امنيتي و نظامي، همه ما نيازمند همکاري هاي گسترده براي دستيابي به تفاهم مشترک و دائمي هستيم‎.‎
رييس شوراي عالي امنيت ملي گفت: اگر در منطقه خاورميانه، هماهنگي و همکاري بيشتر و گسترده تري مي داشتيم، هزاران انسان بي گناه فلسطيني در غزه، قرباني تجاوز رژيم صهيونيستي قرار نمي گرفتند‎.‎
روحاني اظهارداشت: جمهوري اسلامي ايران در تمامي عرصه ها، مبناي حل مشکلات را تعامل و اعتمادسازي پايدار ميان قدرت هاي منطقه اي مي داند و از هرگونه همکاري ميان کشورهاي مسلمان براي مبارزه با افراطي گري، تهديد و تجاوز، حمايت مي کند و آماده است نقش دائمي سازنده و موثر خود را، ايفا کند‎.‎
‎** ‎مصالحه و توافق با ايران، به نفع همگان، بخصوص کشورهاي منطقه است
وي در ادامه با بيان اينکه تداوم تحريم هاي ظالمانه عليه ايران، تداوم اشتباهي راهبردي عليه يک ملت معتدل و مستقل، در شرايط حساس منطقه ماست، تصريح کرد: ما در يک سال گذشته، به شفاف ترين گفت وگوها، براي اعتمادسازي در موضوع هسته اي ايران دست زده ايم؛ و نه در اثر تهديد و تحريم که بر مبناي اراده ملت خود، مذاکره جدي و صادقانه را در دستور کار قرار داده ايم زيرا براين باوريم که موضوع هسته اي، يک راه حل، بيشتر ندارد و، آن فقط مذاکره است و اگر برخي در تخيل خويش، به راه هاي ديگري مي انديشند، در اشتباهند‎.‎
رييس جمهوري گفت: هرگونه تأخير در حصول توافق نهايي، تنها هزينه ها را بالا مي برد و اين هزينه ها نه فقط بر ما، که بر اقتصاد و تجارت طرف مقابل و بر توسعه و امنيت منطقه اي تحميل مي شود وهيچکس نبايد در اين حقيقت ترديدي داشته باشد که مصالحه و توافق با ايران، به نفع همگان، بخصوص کشورهاي منطقه است‎.‎
روحاني با بيان اينکه روند مذاکرات هسته اي ميان ايران و کشورهاي 1+5 در ماه هاي گذشته، با جديت و اميدواري متقابل به پيش رفته است، اظهارداشت: جمهوري اسلامي ايران به گواهي همه ناظران بين المللي، با صداقت و اقتدار به تعهدات خويش عمل کرده است؛ اگر چه طرف مقابل، با برخي اظهارات و اقدامات، به ترديد در عزم و واقع بيني خويش دامن زده است‎.‎
وي ادامه داد: اميدواريم مذاکرات جاري در فرصت کوتاه باقيمانده، به توافق نهايي بينجامد. ما به ادامه برنامه هسته اي صلح آميز خود، شامل اِعمال حق غني سازي و ساير حقوق هسته اي در خاک ايران، در چارچوب مقررات بين المللي، مصمم هستيم. ما با انگيزه مثبت، حسن نيت و جديت، به تداوم مذاکرات هسته اي با کشورهاي طرف مذاکره، بر مبناي اعتماد متقابل، رفع دوسويه ابهامات، موضع برابر، احترام متقابل و اصول پذيرفته شده بين المللي، پايبنديم‎.‎
رييس جمهوري گفت: از ديدگاه ما، التزام به تعهدات و اجراي دقيق تفاهمات و، اجتناب از زياده خواهي در مذاکرات، از سوي طرف هاي مذاکره‎کننده با ايران، ضرورتي تامّ دارد زيرا توافق نهايي در مورد برنامه هسته اي صلح آميز ايران، مي تواند سرآغاز همکاري هاي همه جانبه، در راستاي پيشبرد امنيت، صلح و توسعه و در منطقه و جهان باشد‎.‎
روحاني افزود: مردم ايران پايبند به اصول و ارزش هايي هستند که استقلال، توسعه و غرور ملي در رأسِ آنهاست؛ مردم عملکرد دولت هاي خود را بر اساس همين معيارها مورد ارزيابي قرار مي دهند‎.‎
وي ادامه داد: اگر طرف هاي مذاکره کننده، اين واقعيت بارز ملي را مورد توجه قرار ندهند و دچار خطاهاي محاسباتي شوند، يک فرصت استثنايي و تاريخي از دست خواهد رفت‎.‎
رييس قوه مجريه گفت: همانطور که مي دانيد، دولت ايران در سال جاري ميلادي، با ابتکاراتي که در مذاکرات هسته اي به کار برد، شرايط جديدي را براي حل موضوع بوجود آورد که دستاورد مرحله اي آن توافق ژنو بود‎.‎
روحاني افزود: با توجه به رويکرد اعتمادساز و شفاف جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه و تداوم آن، در صورتي که طرف هاي مذاکره کننده نيز متقابلاً از عزم و انعطاف کافي برخوردار باشند و ظرف مهلت تعيين شده، بتوانيم در حل اين مسئله به موفقيت کامل دست يابيم، فضاي کاملاً متفاوتي به لحاظ همکاري هاي منطقه اي و جهاني بوجود خواهد آمد، که در سايه آن، امکان تمرکز بر حل مسائل مهم منطقه از جمله مسئله بسيار مهم مبارزه با خشونت و افراطي گري در منطقه، فراهم خواهد شد‎.‎
وي ادامه داد: دستيابي به توافق جامع هسته اي با ايران، فرصتي تاريخي براي غرب است که نشان دهد با پيشرفت و توسعه ديگران مخالف نيست و تبعيض در مقررات بين المللي را دنبال نمي کند: اين توافق مي تواند پيامي جهاني براي صلح و امنيت نيز داشته باشد که راه حل اختلافات، مذاکره و تکريم است نه منازعه و تحريم‎.‎
‎** ‎رويکرد اصولي ما، پايان بخشيدن به توهم ايران هراسي و زمينه سازي براي مشارکت راهبردي با همسايگان است
رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ملت بزرگ ايران که در سال گذشته با حضور گسترده خود در انتخاباتي آرام و پرشکوه، با روي کار آوردن اين دولت، از گفتمان " تدبير، اميد و اعتدال" استقبال کردند، از دولت منتخب خود، در راه سازندگي کشور پشتيباني و حمايت مي کنند؛ در حالي که بعضي از کشورهاي پيراموني ايران، دستخوش جنگ و ناآرامي هستند، ايران سرزمين امنيت، ثبات و آرامش است‎.‎
روحاني با بيان اينکه سياست اصولي کشور من، تلاش براي تعامل سازنده با همسايگان بر اساس احترام متقابل، و با تأکيد بر منافع مشترک است، افزود: طرح مساله سلطه ايران بر کشورهاي مسلمان منطقه، افسانه اي بيش نيست که در قالب پروژه ايران هراسي در سال هاي اخير بر آن دميده مي شود‎.‎
وي ادامه داد: آنها که در اين شيپور مي دمند، نياز به جعل دشمني موهوم دارند تا تنش را تداوم دهند و با تشديد تضاد و تفرقه، منابع توسعه ملت ها را به انحراف کشند؛ رويکرد اصولي ما پايان بخشيدن به توهم ايران هراسي، و زمينه سازي براي مشارکت راهبردي با همسايگان است‎.‎
رييس جمهوري گفت: همانطور که در سال گذشته نسبت به توسعه خشونت و افراطي گري هشدار دادم، امسال نيز تأکيد مي کنم، که اگر رويکرد درست براي مواجهه با اين مسئله، اتخاذ نشود، به سمت منطقه اي، ناآرام و پرتلاطم با بازتاب هاي جهاني، خواهيم رفت‎.‎
روحاني تاکيد کرد: راه حل درست برخورد با اين مسئله نيز، نه از بيرون بلکه با محوريت و ابتکار دروني و البته همکاري هاي بين المللي قابل تصور است‎.‎
وي خاطرنشان کرد: خداي بزرگ در قران کريم به مؤمناني که کار شايسته را در برنامه عمل خود قرار مي دهند مژده داده است که بر زمين ماندگاري خواهند داشت و بيم و هراس شان به امن و امان بدل خواهد شد. وَليبدِلنهم من بعد خوفهم أمناً‎.‎
رييس جمهوري گفت: اميدوارم نسل ما با تلاشي شايسته، زميني ايمن تر و آبادتر براي نسل فردا به يادگار بگذارد‎.‎